Autor: Anna Wolińska

Certyfikowany trener biznesu: szkolenia z zakresu prawa pracy, kadr oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Certyfikowany menedżer metodyki DiSC (International DiSC Everything Menager). Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Obecnie również Kierownik Działu Zasobów Ludzkich w firmie zatrudniającej ponad 1200 pracowników. Właścicielka firmy z zakresu doradztwa kadrowego i zarządzania zasobami ludzkimi.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Gwarantowane wynagrodzenie minimalne

Poziom najniższego wynagrodzenia ustalany jest w Polsce od 1956 r. Zawsze była to kategoria określająca minimalny gwarantowany przez państwo poziom całości lub części wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę pełni funkcję ochronną, mającą zabezpieczyć materialne interesy pracowników.

Czytaj więcej

Projektowane zmiany w prawie pracy

Projektowane zmiany w zakresie prawa pracy mają na celu promowanie bezpiecznego i przewidywalnego zatrudnienia. Mają poprawić stabilności zatrudnienia, ułatwić adaptację na rynku pracy, rozszerzyć dostęp do elastycznej organizacji pracy. Wzmocnić uprawienia pracowników-rodziców.

Czytaj więcej

Jak uniknąć wpadki przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego?

Sezon urlopowy trwa w najlepsze. Wszystko wskazuje na to, że nareszcie będzie można skorzystać z wyjazdów wakacyjnych bez ograniczeń sanitarnych. O tym, co powinien wiedzieć pracodawca, aby uniknąć nieprawidłowości związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych, przeczytasz w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Kształtowanie zaangażowania pracowników produkcji

Każdy pracodawca chciałby mieć zaangażowanych, zmotywowanych, wydajnych i usatysfakcjonowanych pracowników realizujących cele firmy. Niestety nie wystarczy zatrudnić dobrego „fachowca”, aby mieć dobrego pracownika. Nawet najwyższe kwalifikacje nie przełożą się na efekty, gdy pracownik przychodzi zniechęcony „odbębnić” dniówkę. Myślenie, że sam fakt zatrudnienia pracownika i wypłaty mu wynagrodzenia będzie zachęcał pracownika do pracy, jest błędne.

Czytaj więcej

Legalna praca dla cudzoziemców w Polsce – wsparcie i uproszczenia dla obywateli Ukrainy

Obecnie w Polsce mamy bardzo zróżnicowane przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Inne przepisy odnoszą się do obywateli Unii Europejskiej, a inne do obywateli pozostałych państw – przy czym obywateli sześciu z tych państw można zatrudniać w tzw. trybie uproszczonym. Dodatkowo od 12 marca br. obywateli Ukrainy w trybie specustawy.

Czytaj więcej

Podstawowy i dodatkowe urlopy wypoczynkowe pracowników

Prawo do płatnej przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jest jednym z podstawowych przywilejów zatrudnienia pracowniczego. Urlop wypoczynkowy, bo o nim mowa, gwarantowany w wymiarze podstawowym przez Kodeks pracy – 20 lub 26 dni roboczych, może wynosić więcej na podstawie przepisów szczególnych.

Czytaj więcej

Inteligencja emocjonalna jako element wspomagający trudne rozmowy na produkcji

Podstawą relacji międzyludzkich jest komunikacja, a nasze kompetencje komunikacyjne zależą od poziomu naszej inteligencji emocjonalnej. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej to wysokie umiejętności społeczne. Wysokie EQ to lepsze relacje międzyludzkie, skuteczniejsze zarządzanie, większa motywacja i wydajność.

Czytaj więcej

Mediacja jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

KONFLIKT, SPÓR, TO SŁOWA NIEKOJARZĄCE SIĘ PRZYJEMNIE. PRZYWODZĄ NA MYŚL SIŁOWĄ KONFRONTACJĘ, DĄŻENIE „DO POSTAWIENIA NA SWOIM”. CZY SĄ SPOSOBY NA „POKOJOWE” ROZWIĄZANIE KONFLIKTU? CZY Z KONFLIKTU OBIE JEGO STRONY MOGĄ WYJŚĆ WYGRANE? CZY DOBRZE FUNKCJONUJĄCA KOMUNIKACJA MOŻE ZAPOBIEGAĆ KONFLIKTOM W ORGANIZACJI?

Czytaj więcej

Najczęstsze błędy pracodawców

Najczęściej skupiamy się na tym, co nam wolno – na naszych uprawnieniach – dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jednak zdecydowanie ważniejsza jest świadomość tego, czego nam robić nie wolno. W tym artykule omówię najczęściej popełniane przez pracodawców błędy na etapie rekrutacji i w stosunku do już zatrudnionych pracowników.

Czytaj więcej

Bezpieczna praca na produkcji w czasach pandemii i nie tylko

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający takie warunki.

Czytaj więcej

Jak zadbać o zdrowie psychiczne pracowników produkcji?

Pandemia ujawniła, że potrzebujemy wzmożonych działań w zakresie zdrowia psychicznego. Powinniśmy działać dla naszego własnego zdrowia, zdrowia psychicznego naszych bliskich, przyjaciół czy też współpracowników.

Czytaj więcej

Okres rozliczeniowy czasu pracy

Wydłużanie okresu rozliczeniowego ma sens w tych zakładach pracy, w których występuje nierównomierne zapotrzebowanie na pracę. Pozwala na ograniczenie, a nawet wyeliminowanie godzin nadliczbowych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wystąpienia przestojów.

Czytaj więcej