Inteligencja emocjonalna jako element wspomagający trudne rozmowy na produkcji

Konflikty na hali

Podstawą relacji międzyludzkich jest komunikacja, a nasze kompetencje komunikacyjne zależą od poziomu naszej inteligencji emocjonalnej. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej to wysokie umiejętności społeczne. Wysokie EQ to lepsze relacje międzyludzkie, skuteczniejsze zarządzanie, większa motywacja i wydajność.

Jak porozumiewać się skutecznie

Ze skuteczną komunikacją mamy do czynienia, gdy rozumiemy, co do siebie nawzajem mówimy. Niby proste i oczywiste, ale jak pokazuje życie, bardzo trudne do osiągnięcia.
Zakłócenia w procesie komunikacji są przyczyną wielu nieporozumień, a nawet konfliktów. Jeżeli nie zrozumiemy intencji rozmówcy, nasza reakcja nie będzie dotyczyć tego, co powiedział, ale tego, jak to zinterpretowaliśmy.
Umiejętne i skuteczne komunikowanie się oparte jest na pewnych zasadach. Oczywiście samo przestrzeganie zasad nie gwarantuje jeszcze stuprocentowego sukcesu, ale zdecydowanie zwiększa szansę na „dogadanie się”.
Aby skutecznie dotrzeć do rozmówcy z naszym komunikatem, powinniśmy stosować następujące zasady odnoszące się do:

REKLAMA

​​

 • Mówienia:
 • dostosuj słownictwo do tematu rozmowy, poziomu intelektualnego rozmówcy, stylu mówienia,
 • dopasuj tempo mówienia, głośność,
 • unikaj kończenia zdań wypowiadanych przez innych,
 • nie przerywaj wypowiedzi rozmówcy,
 • trzymaj się tematu rozmowy,
 • unikaj negatywnych określeń typu: nie mogę, nie ma, nie wiem, nie jestem pewny, nie dam rady.
 • Słuchania:
 • słuchaj uważnie – skupiaj się na wypowiedzi rozmówcy,
 • utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą,
 • okazuj zainteresowanie tym, co mówi rozmówca,
 • nie przerywaj, dopytuj o szczegóły,
 • stosuj potwierdzenia: rozumiem, aha, tak, w istocie.
 • Zadawania pytań:
 • zadawaj otwarte pytania, aby zachęcić rozmówcę do rozwinięcia tematu,
 • zachęcaj do zadawania pytań,
 • zachęcaj do feedbacku.
 • Zrozumienia:
 • upewnij się, że wiesz i rozumiesz wszystko, co chcesz powiedzieć, zanim zaczniesz mówić,
 • rób podsumowania, w celu upewnienia się, że Twój rozmówca wszystko właściwie zrozumiał,
 • zadawaj pytania, aby sprawdzić, że rozmówca dobrze Cię zrozumiał.

Dbajmy o spójność przekazu. Podnosi to jego wiarygodność i zaufanie rozmówcy. Jeżeli nie ma spójności pomiędzy słowami a mową ciała, odbiorca zwykle wierzy w to, co widzi, czyli decydujące znaczenie ma mowa ciała (przekaz niewerbalny). Łatwiej jest osiągnąć spójność pomiędzy tym, co mówimy a mową ciała, gdy wierzymy w to, co mówimy, jesteśmy szczerzy i zaangażowani.
Skuteczny komunikat jest jasny, zwięzły i dopasowany do odbiorcy, np. inaczej będziemy mówić na zebraniu inżynierów, a inaczej na spotkaniu brygady roboczej na produkcji. Jeszcze inaczej podczas indywidualnej rozmowy z pracownikiem. 
Wszyscy oczekują, że się ich wysłucha, dlatego słuchanie jest je...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy