Jak zadbać o zdrowie psychiczne pracowników produkcji?

Sztuka motywowania

Pandemia ujawniła, że potrzebujemy wzmożonych działań w zakresie zdrowia psychicznego. Powinniśmy działać dla naszego własnego zdrowia, zdrowia psychicznego naszych bliskich, przyjaciół czy też współpracowników.

Temat zdrowia psychicznego był co najmniej zaniedbywany. W kontekście pracy zawodowej pomijany. Traktowany jako coś wstydliwego. A przecież zdrowie psychiczne to bardzo ważny aspekt funkcjonowania człowieka. Styl życia, a także środowisko naturalne i społeczne, w którym żyjemy, powodują, że nasze zdrowie psychiczne narażone jest na wiele zagrożeń. Co czwarty Polak doświadczył więcej niż jednego z zaburzeń psychicznych, a liczbę osób, które zmagały się z kilkoma zaburzeniami, szacuje się na blisko ćwierć miliona osób1.
Podając za Światową Organizacją Zdrowia2, „zdrowie to stan pełnego komfortu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności”, tzw. dobrostan.
Natomiast „zdrowie psychiczne można rozumieć jako stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty3.
Za zagrożenie dla zdrowia psychicznego uznaje się m.in.:

REKLAMA

​​

 • presję społeczno-ekonomiczną,
 • szybkie zmiany społeczne,
 • stresujące warunki pracy,
 • dyskryminację,
 • niezdrowy styl życia.

Obecnie mamy dodatkowo restrykcje wynikające ze stanu pandemii: ograniczenie kontaktów społecznych, brak poczucia bezpieczeństwa, niepewność jutra, zmienność sytuacji, bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.
Zagrożenia psychospołeczne w pracy na produkcji mogą wynikać np. z:

 • złego planowania i organizacji pracy, którego skutkiem może być zbytnie obciążenie pracą,
 • zmiennego natężenia pracy (np. sezonowość i w związku z tym okresowe wydłużanie czasu pracy),
 • pracy zmianowej (szczególnie praca w nocy),
 • tempa pracy (wymuszone, maszynowe tempo pracy, monotonia),
 • niebezpiecznego środowiska pracy (np. praca w wysokiej lub niskiej temperaturze, hałas, czynniki szkodliwe lub zaniedbania pracodawcy w zakresie bhp),
 • braku bezpieczeństwa zatrudnienia (umowy czasowe, umowy cywilnoprawne),
 • złej komunikacji w pracy,
 • złej atmosfery w zakładzie pracy, w zespole.

Pracodawca powinien być żywotnie zainteresowany, aby jego pracownicy byli w dobrej kondycji psychicznej. Z „Raportu ab...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy