Projektowane zmiany w prawie pracy

Prawo pracy

Projektowane zmiany w zakresie prawa pracy mają na celu promowanie bezpiecznego i przewidywalnego zatrudnienia. Mają poprawić stabilności zatrudnienia, ułatwić adaptację na rynku pracy, rozszerzyć dostęp do elastycznej organizacji pracy. Wzmocnić uprawienia pracowników-rodziców.

Przepisy dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy powinny być włączone do polskiego systemu prawnego najpóźniej 2 sierpnia tego roku.

REKLAMA

​​

Niestety nie udało się wprowadzić zmian w wymaganym terminie. Prace nad zmianą przepisów trwają, a najbardziej prawdopodobnym terminem ich wprowadzenia jest 1 stycznia 2023 roku. Biorąc pod uwagę nakład pracy, jaki pracodawcy będą musieli włożyć we wdrożenie zmian, tym bardziej że czasami wymagać to będzie zmian w organizacji pracy, należy przygotowywać się z wyprzedzeniem.

Celem wprowadzanych zmian jest poprawa warunków pracy poprzez wprowadzenie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia. Służyć ma temu zmiana przepisów dotyczących umów na okres próbny, rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych pracownikom dotyczących warunków zatrudnienia i wynagradzania, zmiana przepisów dotyczących wypowiadania umów na czas określony.

Pracownicy – rodzice i opiekunowie dzieci uzyskają możliwość dostosowania ich rozkładów pracy do osobistych potrzeb i preferencji.

Dodatkowo prowadzone są prace nad wdrożeniem przepisów regulujących pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników.

Najważniejsze zmiany w prawie pracy, które będą miały wpływ na proces pracy w firmach produkcyjnych, odnoszą się do poniższych zagadnień.

Wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów dotyczących kontroli trzeźwości

  • Pracodawca zyska prawo prowadzenia tzw. prewencyjnych kontroli trzeźwości oraz kontroli na podstawie uzasadnionego podejrzenia.
  • Pracodawca wprowadzi kontrolę trzeźwości w zakładzie pracy poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów wewnątrzzakładowych w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

W przepisach należy określić, kogo będzie dotyczyć możliwość kontroli (grupa lub grupy pracowników), sposób przeprowadzania kontroli, czas oraz częstotliwość jej przeprowadzania.

Należy także oznaczyć rodzaj urządzenia, które będzie wykorzystywane do kontroli.

  • Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.
  • Na żądanie pracodawcy lub pracownika badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadzi uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.
  • Pracodawca nie będzie m...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy