Jak uniknąć wpadki przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego?

Prawo pracy

Sezon urlopowy trwa w najlepsze. Wszystko wskazuje na to, że nareszcie będzie można skorzystać z wyjazdów wakacyjnych bez ograniczeń sanitarnych. O tym, co powinien wiedzieć pracodawca, aby uniknąć nieprawidłowości związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych, przeczytasz w niniejszym artykule.

Kiedy mamy do czynienia z urlopem wypoczynkowym?

Prawo do urlopu jest uprawnieniem pracowniczym i przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.
Prawo do urlopu nie zależy od rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy. Powstaje z samego faktu pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu pracowniczym.
Nie mają prawa do urlopu osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, agencyjnej). Postanowienia zawarte w takich umowach mogą przewidywać, że osobom świadczącym pracę na ich podstawie będzie się należał czas wolny bez prawa do wynagrodzenia lub z prawem do wynagrodzenia. Nie będzie to jednak urlop wypoczynkowy w rozumieniu prawa pracy.

REKLAMA

​​

Cechy urlopu wypoczynkowego

 • Urlop jest to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa.
 • Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił fizycznych i psychicznych pracownika.
 • Prawo do urlopu jest prawem osobistym, niezbywalnym i nie podlega dziedziczeniu.
 • Oznacza to, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, przenieść go na innego pracownika.
 • W momencie śmierci pracownika prawo do urlopu przekształca się w roszczenie majątkowe ze stosunku pracy.

Ważne
Wszelkie umowy czy też zobowiązania pracownika w zakresie niewykorzystywania czy zrzeczenia się urlopu są nieważne i nie pozbawiają pracownika prawa do urlopu. Podobnie zgoda pracownika na wypłatę ekwiwalentu za urlop w czasie trwania stosunku pracy.

Na podstawie przepisów prawa pracownik ma prawo do:

 • corocznego – po nabyciu prawa do pierwszego urlopu, pracownikowi w każdym kolejnym roku kalendarzowym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego (pod warunkiem zatrudnienia);
 • nieprzerwanego – w zasadzie pracownik powinien wykorzystywać jednorazowo cały urlop;
 • płatnego – za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował, i dotyczy to zarówno stałych, jak i zmiennych składników wynagrodzenia;
 • udzielanego w naturze – pracownik powinien fizycznie wykorzystać przysługujące mu dni wolne od pracy, ponieważ celem urlopu jest regeneracja sił fizycznych i psychicznych pracownika.

Wymiar urlopu wypoczynkowego:
Pracownikowi przysługuje urlop w wysokości:

 • 20 dni (160 godzin), gdy staż pracy pracownika wynosi mniej niż 10 lat;
 • 26 dni (208 godzin), gdy staż pracy pracownika wynosi co najmniej 10 lat.

N...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy