Gwarantowane wynagrodzenie minimalne

Prawo pracy

Poziom najniższego wynagrodzenia ustalany jest w Polsce od 1956 r. Zawsze była to kategoria określająca minimalny gwarantowany przez państwo poziom całości lub części wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę pełni funkcję ochronną, mającą zabezpieczyć materialne interesy pracowników.

Poziom najniższego wynagrodzenia służył głównie do budowy tabel stawek wynagrodzenia i był ustalany jako minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii zaszeregowania. Przyjęcie takiego założenia powodowało, że przy każdorazowym podnoszeniu minimalnej pensji rosły również wynagrodzenia pracowników lepiej zarabiających. Skutki takich regulacji były pokrywane z zakładowego funduszu wynagrodzeń, co praktycznie uniemożliwiało prowadzenie przez przedsiębiorstwa własnej polityki płacowej. Dlatego też od 1.09.1990 r. przyjęto zasadę ustalania najniższego wynagrodzenia jako kwoty pełnego wynagrodzenia gwarantowanego pracownikom za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od posiadanych przez nich kwalifikacji i zaszeregowań osobistych, a także niezależnie od liczby i rodzaju stosowanych w zakładach pracy składników wynagrodzenia. Przy ustalaniu tego wynagrodzenia wyłączone były tylko nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród, nagrody z zysku, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

REKLAMA

​​

Od 1 stycznia 2003 r. funkcjonuje w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę, które reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Wysokość minimalnego wynagrodzenia określa dolną granicę wynagrodzenia, jakie powinien otrzymywać każdy pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym ustalonym w umowie o pracę. Do wynagrodzenia minimalnego zaliczamy wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

W szczególności na minimalne wynagrodzenie za pracę składają się:

  • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej;
  • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenie) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje (np. dodatek za znajomość języków obcych, za niepalenie) lub warunki pracy (np. dodatki szkodliwe);
  • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe;
  • wynagrodzenia dodat...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy