Dział: Zarządzanie na produkcji

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Era 5G – witamy w przyszłości

Technologia 5G, czyli piąta generacja telefonii komórkowej, budzi wśród wielu ludzi szereg kontrowersji i obaw, wywołując niejednokrotnie opory społeczne przed jej wdrażaniem i np. instalacją masztów. Zastanówmy się zatem, czym tak naprawdę jest, a czym nie JEST, TECHNOLOGIA 5G.

Czytaj więcej

Wyzwania i bariery związane z wdrożeniem Shop Floor Management

Współczesny świat produkcji przekształca się w niesamowicie dynamiczny i konkurencyjny obszar, gdzie efektywność i wydajność są kluczowymi czynnikami decydującymi o sukcesie przedsiębiorstw. W tym kontekście jednym z najważniejszych elementów wpływających na osiągnięcie celów produkcyjnych jest wzajemna komunikacja. Komunikacja, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, stanowi nieodzowny składnik procesów produkcyjnych, wpływając na jakość, terminowość oraz efektywność działania organizacji.

Czytaj więcej

Nasza firma nie jest gotowa na TWI, czyli dlaczego firmy nie wdrażają programu TWI, mimo świadomości jego skuteczności?

W pewnej kawiarni spotykają się pasjonaci podejścia lean – praktycy, którzy zawodowo zajmują się optymalizowaniem procesów produkcyjnych w swoich zakładach, bądź konsultingiem w tym zakresie. Rozmowa schodzi na temat aktualnych trendów wśród przedsiębiorców, którzy albo rozpoczynają swoją przygodę ze szczupłym zarządzaniem, albo są już na pewnym etapie budowania swojej efektywności operacyjnej i chcą usprawniać swoją produkcję w myśl ciągłego doskonalenia.

Czytaj więcej

Etyka w pracy menedżera produkcji

Rola menedżera produkcji w organizacji to więcej niż tylko koordynowanie zasobów i procesów. Wymaga ona również zrozumienia, wdrażania oraz utrzymywania wysokich standardów etycznych w pracy.

Czytaj więcej

Karanie czy wygaszanie? Jak sobie radzić z zachowaniami niepożądanymi?

W naturze ludzkiej leży dążenie do przyjemności i unikanie cierpienia. Te dwie płaszczyzny są w życiu rozciągane na kolejne zagadnienia i docelowo stanowią coraz szerszą sieć czynników. Nabieramy doświadczenia, przechodząc przez wyzwania i pokonując przeciwności w życiu, a wraz z nimi skojarzenia i przyzwyczajenia.

Czytaj więcej

Analiza HERCA, czyli dlaczego trudno nam zrozumieć, że błąd ludzki to nie przyczyna źródłowa

Od kilku lat staram się w swojej pracy minimalizować błędy ludzkie poprzez stosowanie efektywnych, nowoczesnych metod doskonalenia potencjału ludzkiego, który – jak wskazuje bieżąca rzeczywistość – stanowi największy i najbardziej unikatowy zasób organizacji, pozwalający jej na osiąganie przewagi konkurencyjnej.

Człowiekiem jestem; nic, co ludzkie, nie jest mi obce.
Terencjusz

Czytaj więcej

Zarządzanie zmianą – jak robić to dobrze?

Współczesny świat biznesu charakteryzuje się ciągłymi zmianami i niespodziewanymi wyzwaniami, takimi jak zmiany w trendach rynkowych, postęp technologiczny, zmiany regulacyjne, konkurencja czy inne, czasem niespodziewane wydarzenia. Aby przetrwać i rozwijać się w takim środowisku, przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków i ewoluować.

Czytaj więcej

Gdy nieuchronnie zbliża się deadline

Rozwój każdej organizacji jest ściśle powiązany z realizacją projektów inwestycyjnych. Czas ich trwania nie zawsze jest zgodny z przyjętymi pierwotnie założeniami, co przekłada się na efektywność prowadzonych działań, a to w dalszej perspektywie rzutuje na kondycję organizacji oraz jej zdolność do generowania zysków.

Czytaj więcej

Jak zapobiegać kryzysom?

Można być niemal pewnym, że najbliższe lata, jeżeli nie dekady, nie będą należały do najspokojniejszych. Piętrzące się trudności wynikające z problemów energetycznych, zmian klimatycznych, zaskakujące decyzje polityczne mające silny wpływ na gospodarkę czy też kolejne pandemie są zjawiskami, które przyniosą jeszcze wiele nieprzewidzianych konsekwencji. Aby spróbować choć w części zabezpieczyć się przed efektami wspomnianych wydarzeń, warto spojrzeć na to, w jaki sposób dotychczas organizacje radziły sobie z rozwiązywaniem problemów.

Czytaj więcej

Automatyzacja. Działanie proefetywnościowe czy kosztowna pułapka?

Rok 2022 dostarczył przedsiębiorcom tyle niepewności i negatywnych sygnałów związanych z przyszłością gospodarczą jak żaden wcześniejszy, wliczając w ten rachunek ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Wzrastające, szeroko rozumiane koszty wytworzenia wzmacniane czynnikami inflacyjnymi sprawiają, iż niemal wszystkie przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania proefektywnościowych rozwiązań racjonalizatorskich. Dziś można śmiało powiedzieć, że rozpoczęło się poszukiwanie nowych, lepszych sposobów zarządzania, włączając w to działania mające na celu redukcję wydatków w obszarach procesów wytwórczych i pomocniczych.

Czytaj więcej

Sposób na kryzys – transparentność i eliminacja strat

Światowy kryzys dotyka dzisiaj niemal każdą gałąź gospodarki. Praktycznie każdy przedstawiciel sektora produkcyjnego ponosi koszty wojny, pandemii, braków kadrowych, ogromnej inflacji czy problemów energetycznych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na trudność funkcjonowania przedsiębiorstw jest niezwykle niepewna przyszłość, gdyż decyzje gospodarcze przedstawicieli zarówno ze wschodu, jak i zachodu oraz gospodarzy Polski są wielką niewiadomą.

Czytaj więcej

Jak planować produkcję w nowej rzeczywistości?

W ciągu ostatnich lat jesteśmy świadkami już nie tyle dynamicznych zmian, co wręcz wywrócenia do góry nogami dotychczasowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Przerwane łańcuchy dostaw, braki surowców, zmieniające się oczekiwania konsumentów, niepewna sytuacja polityczna – to wszystko powoduje, że jak nigdy dotąd aktualnym tematem staje się właściwe planowanie.

Czytaj więcej