Dział: Zarządzanie na produkcji

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zarządzanie zmianą – jak robić to dobrze?

Współczesny świat biznesu charakteryzuje się ciągłymi zmianami i niespodziewanymi wyzwaniami, takimi jak zmiany w trendach rynkowych, postęp technologiczny, zmiany regulacyjne, konkurencja czy inne, czasem niespodziewane wydarzenia. Aby przetrwać i rozwijać się w takim środowisku, przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków i ewoluować.

Czytaj więcej

Gdy nieuchronnie zbliża się deadline

Rozwój każdej organizacji jest ściśle powiązany z realizacją projektów inwestycyjnych. Czas ich trwania nie zawsze jest zgodny z przyjętymi pierwotnie założeniami, co przekłada się na efektywność prowadzonych działań, a to w dalszej perspektywie rzutuje na kondycję organizacji oraz jej zdolność do generowania zysków.

Czytaj więcej

Jak zapobiegać kryzysom?

Można być niemal pewnym, że najbliższe lata, jeżeli nie dekady, nie będą należały do najspokojniejszych. Piętrzące się trudności wynikające z problemów energetycznych, zmian klimatycznych, zaskakujące decyzje polityczne mające silny wpływ na gospodarkę czy też kolejne pandemie są zjawiskami, które przyniosą jeszcze wiele nieprzewidzianych konsekwencji. Aby spróbować choć w części zabezpieczyć się przed efektami wspomnianych wydarzeń, warto spojrzeć na to, w jaki sposób dotychczas organizacje radziły sobie z rozwiązywaniem problemów.

Czytaj więcej

Automatyzacja. Działanie proefetywnościowe czy kosztowna pułapka?

Rok 2022 dostarczył przedsiębiorcom tyle niepewności i negatywnych sygnałów związanych z przyszłością gospodarczą jak żaden wcześniejszy, wliczając w ten rachunek ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Wzrastające, szeroko rozumiane koszty wytworzenia wzmacniane czynnikami inflacyjnymi sprawiają, iż niemal wszystkie przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania proefektywnościowych rozwiązań racjonalizatorskich. Dziś można śmiało powiedzieć, że rozpoczęło się poszukiwanie nowych, lepszych sposobów zarządzania, włączając w to działania mające na celu redukcję wydatków w obszarach procesów wytwórczych i pomocniczych.

Czytaj więcej

Sposób na kryzys – transparentność i eliminacja strat

Światowy kryzys dotyka dzisiaj niemal każdą gałąź gospodarki. Praktycznie każdy przedstawiciel sektora produkcyjnego ponosi koszty wojny, pandemii, braków kadrowych, ogromnej inflacji czy problemów energetycznych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na trudność funkcjonowania przedsiębiorstw jest niezwykle niepewna przyszłość, gdyż decyzje gospodarcze przedstawicieli zarówno ze wschodu, jak i zachodu oraz gospodarzy Polski są wielką niewiadomą.

Czytaj więcej

Jak planować produkcję w nowej rzeczywistości?

W ciągu ostatnich lat jesteśmy świadkami już nie tyle dynamicznych zmian, co wręcz wywrócenia do góry nogami dotychczasowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Przerwane łańcuchy dostaw, braki surowców, zmieniające się oczekiwania konsumentów, niepewna sytuacja polityczna – to wszystko powoduje, że jak nigdy dotąd aktualnym tematem staje się właściwe planowanie.

Czytaj więcej

Miejsce, w którym chce się pracować na przykładzie dobrych praktyk Fresenius Kabi Polska

Już w 2019 roku z „Harvard Business Review” mogliśmy się dowiedzieć, że firmy z wyższą kulturą organizacyjną osiągają wyniki nawet o 20–30% lepsze niż ich konkurenci. To właśnie kultura uważana jest przez menedżerów za niemal tak samo ważny czynnik rozwojowy organizacji jak strategia firmy. Jak na każdym kroku pokazywać pracownikowi, czym „pachnie” firma?

Czytaj więcej

Dobry lider deleguje zadania

Sztuka delegowania zadań zespołowi przypomina niekiedy usamodzielnianie dzieci, uczenie ich wchodzenia w kolejne etapy życia. I mimo że w pracy masz do czynienia z osobami dorosłymi, to właśnie delegowanie zadań i odpowiedzialności oraz uprawnień sprawi, że pracownicy będą działali jak dorosłe samodzielne osoby.

Czytaj więcej