Jak zapobiegać kryzysom?

Zarządzanie na produkcji

Można być niemal pewnym, że najbliższe lata, jeżeli nie dekady, nie będą należały do najspokojniejszych. Piętrzące się trudności wynikające z problemów energetycznych, zmian klimatycznych, zaskakujące decyzje polityczne mające silny wpływ na gospodarkę czy też kolejne pandemie są zjawiskami, które przyniosą jeszcze wiele nieprzewidzianych konsekwencji. Aby spróbować choć w części zabezpieczyć się przed efektami wspomnianych wydarzeń, warto spojrzeć na to, w jaki sposób dotychczas organizacje radziły sobie z rozwiązywaniem problemów.

Poszukiwanie inspiracji koniecznie należy rozszerzyć o sektory niezwiązane bezpośrednio z produkcją, gdyż obecne czasy wykluczają wygodne rozglądanie się tylko w swoim środowisku. Istotny jest również otwarty umysł, aby poszukiwać rozwiązań tam, gdzie dotychczasowa eksploracja była uznawana za stratę czasu. Poszukiwania takie owocują podzieleniem scenariuszy kryzysów na trzy kategorie, opisaniem pięciu interesujących metod oraz siedmiu ciekawych, niekoniecznie skutecznych podejść organizacji do sytuacji kryzysowych.

REKLAMA

​​

Należy zwrócić uwagę, że na efekty kryzysu bardzo narażone są organizacje, które ze względu na prawidłowo płynący proces, bez zakłóceń, nie poświęcają czasu na analizę kryzysowych scenariuszy, co może przynieść poważniejsze konsekwencje.

3 kategorie kryzysu

W publikacji dotyczącej zachowania się w razie kryzysu, zamieszczonej w „Harvard Business Review”, jej autorzy zaproponowali trzy kategorie, które definiują, z jakim kryzysem mamy do czynienia [1]. Są to: niewielkie spowolnienie, poważniejsza recesja oraz pełnowymiarowa depresja. Każda z kategorii wymaga od organizacji stworzenia osobnego scenariusza działań. Przy tworzeniu scenariuszy należy wziąć pod uwagę nie tylko samą organizację, lecz także otoczenie biznesowe, w jakim przedsiębiorstwo się znajduje, jakie decyzje mogą podejmować klienci, np. jak ograniczone dostawy mogą wpłynąć na klientów i jak przełoży się to na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Tworzenie takich scenariuszy jest w obecnych czasach obowiązkiem, a scenariusze takie powinny uwzględniać jak najwięcej elementów wpływających w mniejszym, jak i większym stopniu na organizację, jednakowo tych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Po stworzeniu konieczna jest symulacja. Dopiero po zakończeniu pełnego procesu od stworzenia scenariuszy po przeprowadzenie symulacji będzie możliwe odkrycie mocnych i słabych stron, a tym samym wprowadzenie zmian i zabezpieczeń, aby kryzys w jak najmniejszym stopniu dotknął organizację.

Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę to, w jakim stopniu i czy w ogóle dana sytuacja dotknie organizację. O ile kryzys związany z kosztami za energię elektryczną dotyka praktycznie każdego, tak problem z d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy