Autor: Piotr Zychowicz

Konsultant i specjalista w zakresie Lean Thinking i motywacji. Trener biznesu, coach. Wspiera firmy w procesie ciągłego doskonalenia patrząc holistycznie na organizacje. 

W pracy łączy doświadczenia jakie dała mu praca w branżach usługowych, produkcyjnych i energetyce, jak również wykształcenie techniczne i coachingowe

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mapowanie strumienia wartości – korzyści i ograniczenia

Mapowanie strumienia wartości, w skrócie VSM, to strategiczne narzędzie, które odgrywa kluczową rolę w analizie, projektowaniu i zarządzaniu przepływem materiałów i informacji wymaganych do dostarczenia produktu lub usługi klientowi. W swojej istocie VSM stara się prezentować, wizualizować i tworzyć zarówno przepływy materiałów, jak i informacji w strumieniu wartości, zapewniając ujednolicone podejście do zrozumienia i optymalizacji procesów.

Czytaj więcej

Analiza i modelowanie biznesowe w sektorze produkcyjnym

W dynamicznym konkurencyjnym świecie współczesnego przemysłu analiza i modelowanie biznesowe stają się nieodzownymi narzędziami dla każdej organizacji dążącej do osiągnięcia wyższej efektywności operacyjnej i strategicznej przewagi rynkowej.

Czytaj więcej

Niezbędnik trenera produkcji, czyli jak skutecznie szkolić pracowników produkcyjnych

Znaczenie szkolenia dorosłych w produkcji jest nieocenione, zwłaszcza w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku przemysłowym. Szkolenie dorosłych pracowników wykracza poza prostą transmisję wiedzy technicznej. Jest to proces, który obejmuje rozwój kompetencji, adaptację do nowych technologii i metod pracy, a także wzmacnianie umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie problemów, komunikacja i praca zespołowa. W obliczu szybkiego rozwoju technologicznego i coraz większej automatyzacji procesów pracownicy muszą być nie tylko biegli w obszarach technicznych, ale również zdolni do elastycznego dostosowywania się do zmian i kontynuowania nauki przez całe życie zawodowe.

Czytaj więcej

Przemysł 5.0, czyli piąta rewolucja przemysłowa

Przemysł 5.0 stanowi pionierską koncepcję w dziedzinie zarządzania produkcją, która przełamuje tradycyjne modele i otwiera nowe horyzonty w przemyśle. W obliczu nieustannego rozwoju technologii Przemysł 5.0 nie jest jedynie kontynuacją ewolucji przemysłu, ale kluczową rewolucją. Koncepcja ta wprowadza zaawansowane technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy internet rzeczy [IoT], ale jej istota tkwi w głębokiej integracji między ludźmi, maszynami i procesami produkcyjnymi.

Czytaj więcej

Zarządzanie oparte na dowodach jako alternatywa do tradycyjnego podejścia

Dylemat między nauką a intuicją, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, stanowi częsty wybór zarówno w życiu codziennym, jak i w świecie biznesu. Każde z tych podejść ma swoje zalety i ograniczenia i warto zrozumieć, które z nich przynosi więcej wartości w zależności od konkretnej sytuacji.

Czytaj więcej

Etyka w pracy menedżera produkcji

Rola menedżera produkcji w organizacji to więcej niż tylko koordynowanie zasobów i procesów. Wymaga ona również zrozumienia, wdrażania oraz utrzymywania wysokich standardów etycznych w pracy.

Czytaj więcej

Wpływ błędów poznawczych i heurystyk na decyzje kierownika produkcji

Błędy poznawcze i heurystyki są naturalnymi skutkami funkcjonowania ludzkiego umysłu. W artykule przedstawiono, jak te zjawiska wpływają na decyzje kierownika produkcji oraz jak można im przeciwdziałać, aby podjąć bardziej świadome i efektywne decyzje.

Czytaj więcej

Zarządzanie zmianą – jak robić to dobrze?

Współczesny świat biznesu charakteryzuje się ciągłymi zmianami i niespodziewanymi wyzwaniami, takimi jak zmiany w trendach rynkowych, postęp technologiczny, zmiany regulacyjne, konkurencja czy inne, czasem niespodziewane wydarzenia. Aby przetrwać i rozwijać się w takim środowisku, przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków i ewoluować.

Czytaj więcej

Jak zbudować samozarządzający zespół produkcyjny?

Zespoły produkcyjne, które nie wymagają od kierownika produkcji dużego zaangażowania, są chyba marzeniem niejednego menedżera. Idea ta najczęściej słyszana jest w kontekście sektora IT, ale czy jest możliwe tworzenie takich zespołów w obszarze produkcyjnym?

Czytaj więcej

Jak zapobiegać kryzysom?

Można być niemal pewnym, że najbliższe lata, jeżeli nie dekady, nie będą należały do najspokojniejszych. Piętrzące się trudności wynikające z problemów energetycznych, zmian klimatycznych, zaskakujące decyzje polityczne mające silny wpływ na gospodarkę czy też kolejne pandemie są zjawiskami, które przyniosą jeszcze wiele nieprzewidzianych konsekwencji. Aby spróbować choć w części zabezpieczyć się przed efektami wspomnianych wydarzeń, warto spojrzeć na to, w jaki sposób dotychczas organizacje radziły sobie z rozwiązywaniem problemów.

Czytaj więcej

Sposób na kryzys – transparentność i eliminacja strat

Światowy kryzys dotyka dzisiaj niemal każdą gałąź gospodarki. Praktycznie każdy przedstawiciel sektora produkcyjnego ponosi koszty wojny, pandemii, braków kadrowych, ogromnej inflacji czy problemów energetycznych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na trudność funkcjonowania przedsiębiorstw jest niezwykle niepewna przyszłość, gdyż decyzje gospodarcze przedstawicieli zarówno ze wschodu, jak i zachodu oraz gospodarzy Polski są wielką niewiadomą.

Czytaj więcej

Scrum Manufacturing

Im bardziej skomplikowany proces produkcyjny, tym bardziej wymaga on usystematyzowanego podejścia. W poszukiwaniu metod wspomagających procesy produkcyjne warto rozglądać się poza ten obszar, gdyż wartościowe rozwiązania można znaleźć w branżach z pozoru różnych od produkcji. W taki właśnie sposób postąpiła branża IT, dostosowując Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie na potrzeby produkcji oprogramowania. Powstała koncepcja nazywana została Lean Development i jej podstawą jest eliminacja strat.

Czytaj więcej