Autor: Piotr Zychowicz

Konsultant i specjalista w zakresie Lean Thinking i motywacji. Trener biznesu, coach. Wspiera firmy w procesie ciągłego doskonalenia patrząc holistycznie na organizacje. 

W pracy łączy doświadczenia jakie dała mu praca w branżach usługowych, produkcyjnych i energetyce, jak również wykształcenie techniczne i coachingowe

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Etyka w pracy menedżera produkcji

Rola menedżera produkcji w organizacji to więcej niż tylko koordynowanie zasobów i procesów. Wymaga ona również zrozumienia, wdrażania oraz utrzymywania wysokich standardów etycznych w pracy.

Czytaj więcej

Wpływ błędów poznawczych i heurystyk na decyzje kierownika produkcji

Błędy poznawcze i heurystyki są naturalnymi skutkami funkcjonowania ludzkiego umysłu. W artykule przedstawiono, jak te zjawiska wpływają na decyzje kierownika produkcji oraz jak można im przeciwdziałać, aby podjąć bardziej świadome i efektywne decyzje.

Czytaj więcej

Zarządzanie zmianą – jak robić to dobrze?

Współczesny świat biznesu charakteryzuje się ciągłymi zmianami i niespodziewanymi wyzwaniami, takimi jak zmiany w trendach rynkowych, postęp technologiczny, zmiany regulacyjne, konkurencja czy inne, czasem niespodziewane wydarzenia. Aby przetrwać i rozwijać się w takim środowisku, przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków i ewoluować.

Czytaj więcej

Jak zbudować samozarządzający zespół produkcyjny?

Zespoły produkcyjne, które nie wymagają od kierownika produkcji dużego zaangażowania, są chyba marzeniem niejednego menedżera. Idea ta najczęściej słyszana jest w kontekście sektora IT, ale czy jest możliwe tworzenie takich zespołów w obszarze produkcyjnym?

Czytaj więcej

Jak zapobiegać kryzysom?

Można być niemal pewnym, że najbliższe lata, jeżeli nie dekady, nie będą należały do najspokojniejszych. Piętrzące się trudności wynikające z problemów energetycznych, zmian klimatycznych, zaskakujące decyzje polityczne mające silny wpływ na gospodarkę czy też kolejne pandemie są zjawiskami, które przyniosą jeszcze wiele nieprzewidzianych konsekwencji. Aby spróbować choć w części zabezpieczyć się przed efektami wspomnianych wydarzeń, warto spojrzeć na to, w jaki sposób dotychczas organizacje radziły sobie z rozwiązywaniem problemów.

Czytaj więcej

Sposób na kryzys – transparentność i eliminacja strat

Światowy kryzys dotyka dzisiaj niemal każdą gałąź gospodarki. Praktycznie każdy przedstawiciel sektora produkcyjnego ponosi koszty wojny, pandemii, braków kadrowych, ogromnej inflacji czy problemów energetycznych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na trudność funkcjonowania przedsiębiorstw jest niezwykle niepewna przyszłość, gdyż decyzje gospodarcze przedstawicieli zarówno ze wschodu, jak i zachodu oraz gospodarzy Polski są wielką niewiadomą.

Czytaj więcej

Scrum Manufacturing

Im bardziej skomplikowany proces produkcyjny, tym bardziej wymaga on usystematyzowanego podejścia. W poszukiwaniu metod wspomagających procesy produkcyjne warto rozglądać się poza ten obszar, gdyż wartościowe rozwiązania można znaleźć w branżach z pozoru różnych od produkcji. W taki właśnie sposób postąpiła branża IT, dostosowując Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie na potrzeby produkcji oprogramowania. Powstała koncepcja nazywana została Lean Development i jej podstawą jest eliminacja strat.

Czytaj więcej

Kultura coachingu na produkcji?

Coaching może w pierwszej kolejności kojarzyć się z mówcami motywacyjnymi występującymi na scenie. Jednak w żadnym wypadku nie jest to coaching, choć taką łatkę mu przyczepiono niezwłocznie po pojawieniu się w Polsce, co doskonale opisał Maciej Bennewicz w swojej książce [1].

Czytaj więcej

Lean Six Sigma czyli połączenie dwóch najskuteczniejszych metod doskonalenia procesów

Lean to szybkość i natychmiastowe działanie, a Six Sigma to lokalizowanie odchyleń i ich eliminacja. Dlatego z biegiem czasu połączono oba podejścia i tak powstało Lean Six Sigma, które czerpie z bogactwa obu podejść. Aby jednak spróbować zrozumieć, jak Lean wpływa na Six Sigma i odwrotnie oraz jak wiele wartości dla organizacji przynosi ich połączenie, należy choć w niewielkiej części poznać oba podejścia.

Czytaj więcej

Kultura Lean

Kiedy po raz pierwszy usłyszy się o koncepcji Lean, można pomyśleć, że oferowane przez nią rozwiązania są oczywiste i powinny być jasne dla wszystkich. Wystarczy tylko przeprowadzić szkolenia, zapoznać pracowników z kilkoma wybranymi narzędziami, aby w konsekwencji ogłosić, że w organizacji korzysta się z Lean. Jednak używanie metody 5S, 5xWhy czy też korzystanie z idei siedmiu lub ośmiu strat w żadnym wypadku nie oznacza, że mamy do czynienia z leanową organizacją. Dopiero wypracowanie kultury Lean, która jest zupełnie inna niż w zachodnim stylu zarządzania, sprawia, że organizacja może z pełną odpowiedzialnością nazywać siebie Lean.

Czytaj więcej

Koncepcja LEAN w tworzeniu zrównoważonej produkcji

Dbałość o środowisko jest obecnie ogólnoświatowym priorytetem. Najwięksi wytwórcy dostrzegają, że odpowiedzialność i zrównoważony rozwój przynoszą firmie korzyści nie tylko wizerunkowe, ale również przyczyniają się do doskonalenia sposobów wytwarzania. Każda organizacja powinna już dzisiaj podejmować działania, aby dostosować się do obecnych i przyszłych wymogów prawnych, dotyczących ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Sens standaryzowania procesów w organizacji

Chyba oczywiste jest, że procesy produkcyjne powinny funkcjonować sprawnie i bez zakłóceń. Skutecznym narzędziem sprawiającym, że właśnie tak będzie się działo, jest standaryzacja. Jak pokazują doświadczenia wielu przedsiębiorstw, standaryzacja jest z pozoru jasnym i zrozumiałym terminem, jednak samo jej wdrożenie wymaga cierpliwości i wytrwałości.

Czytaj więcej