Analiza HERCA, czyli dlaczego trudno nam zrozumieć, że błąd ludzki to nie przyczyna źródłowa

Zarządzanie na produkcji

Od kilku lat staram się w swojej pracy minimalizować błędy ludzkie poprzez stosowanie efektywnych, nowoczesnych metod doskonalenia potencjału ludzkiego, który – jak wskazuje bieżąca rzeczywistość – stanowi największy i najbardziej unikatowy zasób organizacji, pozwalający jej na osiąganie przewagi konkurencyjnej.

Człowiekiem jestem; nic, co ludzkie, nie jest mi obce.
Terencjusz

Człowiek potrafi zrozumieć i zaakceptować różnorodność ludzkich zachowań i działań, akceptując unikalność każdego z nas. Zrozumienie ludzkiej natury i zachowań może pomóc w lepszym radzeniu sobie z błędami ludzkimi, które są dowodem na to, że natura człowieka nie jest niezawodna. W dobie notorycznych aktualizacji nasze działania ciągle ulegają zmianom zmianom, więc i my sami się zmieniamy. Nie jesteśmy niezawodni,  co wciąż stanowi o naszym ludzkim charakterze

REKLAMA

​​

Mając wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań, nie powinno nas dziwić, że popełniamy błędy, że nie jesteśmy doskonałymi podmiotami w procesie produkcyjnym, że celem zbliżenia naszej pracy do idealnej nie powinno być pozbawienie nas naszej wrodzonej „ułomności”, ale znalezienie sposobu, żeby tę naturę okiełznać w sposób jak najbardziej efektywny.

Fabryki przyszłości 4.0

W dzisiejszym bardzo konkurencyjnym świecie firmy muszą przyjąć nową strategię, rozszerzając swój asortyment i oferować coraz bardziej spersonalizowane produkty. Stosowanie tego podejścia wymusza na firmach i ich systemach produkcyjnych transformację w kierunku zwiększenia swojej elastyczności. Osiągnięcie tego celu zmusza tradycyjne systemy produkcji masowej do konieczności ewaluowania w kierunku spersonalizowanej produkcji masowej, wychodzącej naprzeciw potrzebom klientów, oferując produkty o wysokiej wartości i jakości.

Fabryki przyszłości 4.0, inteligentne systemy produkcyjne (IMS) to tylko niektóre z najbardziej odpowiednich i skutecznych odpowiedzi na obecne wyzwania. Ten typ systemu produkcyjnego jest często nazywany tzw. czwartą rewolucją przemysłową. W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba przedsiębiorstw przekształcających istniejące systemy produkcyjne i jakości w inteligentne fabryki. Nie jest to łatwe zadanie, niemniej jednak efektywność całej organizacji w dużej mierze zależy od poziomu organizacji jej systemów produkcyjnych oraz poziomu zastosowania nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie produkcją wraz z jej zasobami ludzkimi. Taka transformacja może być bardzo kosztowna, a osiągnięcie oczekiwanych celów może zająć bardzo dużo czasu. Niemniej jednak warunki te muszą zaistnieć, aby można było mówić o konkurencyjności i wychodzeniu naprzeciw potrzebom klientów.

Adaptacja procesów produkcyjnych do wymagań konkurencyjnego rynku wymaga szerokiej analizy działań pod kątem zarówno przepływu materiałów, informacji, jak i eliminacji źródeł marnotrawstwa. Potrzeba przeobrażenia przedsiębiorstw w kierunku poprawy ich konkurencyjności sprawiła, że zainteresowanie koncepcją lean wzrasta. Znajomość nowoczesnych narzędzi zarządzania daje przewagę konkurencyjną. W szybko zmieniającym się otoczeniu, gdzie temp...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy