Gdy nieuchronnie zbliża się deadline

Zarządzanie na produkcji

Rozwój każdej organizacji jest ściśle powiązany z realizacją projektów inwestycyjnych. Czas ich trwania nie zawsze jest zgodny z przyjętymi pierwotnie założeniami, co przekłada się na efektywność prowadzonych działań, a to w dalszej perspektywie rzutuje na kondycję organizacji oraz jej zdolność do generowania zysków.

Obecnie organizacje działające w sektorze wytwórczym borykają się z licznymi problemami, które w dużej mierze wynikają z sytuacji rynkowej spowodowanej między innymi kryzysem na rynku surowców energetycznych czy zakłóceń w łańcuchach dostaw. Ma to przełożenie na liczbę rozpoczynanych nowych inwestycji czy wysokość nakładów przeznaczanych na działania B + R. Oczywiście, nie można objąć tym stwierdzeniem wszystkich przedsiębiorców, jednakże widocznym trendem na rynku jest spowolnienie lub zatrzymanie działań inwestycyjnych oraz ograniczenie wydatków na prace rozwojowe. Wielu ekspertów zaznacza, iż obecnie podejmowane działania są zrozumiałe z perspektywy właścicieli przedsiębiorstw, którzy planują zbudować bufory finansowe na wypadek pogorszenia sytuacji gospodarczej. Jednak kompletne zatrzymanie inwestycji i działań rozwojowych może negatywnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną organizacji.

REKLAMA

​​

Mimo takich nastrojów firmy rozważają możliwości inwestycji. Szczególnie jeśli inwestycje te powiązane są z potencjalnymi oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych wdrożeń. Z racji tego, iż organizacje nie są obecnie skłonne do zamrażania środków finansowych na dłuższy okres, bardzo dużą wagę przykładają one do oczekiwanego czasu zwrotu z inwestycji. To, jak szybko fundusze wrócą do organizacji i zaczną generować dodatkowe przepływy pieniężne, jest szalenie istotne z perspektywy płynności finansowej organizacji.

Zawężając tematykę artykułu do inwestycji realizowanych przez fir...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy