Automatyzacja. Działanie proefetywnościowe czy kosztowna pułapka?

Zarządzanie na produkcji

Rok 2022 dostarczył przedsiębiorcom tyle niepewności i negatywnych sygnałów związanych z przyszłością gospodarczą jak żaden wcześniejszy, wliczając w ten rachunek ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Wzrastające, szeroko rozumiane koszty wytworzenia wzmacniane czynnikami inflacyjnymi sprawiają, iż niemal wszystkie przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania proefektywnościowych rozwiązań racjonalizatorskich. Dziś można śmiało powiedzieć, że rozpoczęło się poszukiwanie nowych, lepszych sposobów zarządzania, włączając w to działania mające na celu redukcję wydatków w obszarach procesów wytwórczych i pomocniczych.

Automatyzacja jest jednym z takich działań, które mogą doprowadzić do redukcji kosztów i tym samym poprawić wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Ale czy na pewno tak jest? Czy automatyzacja procesów wytwórczych może być pewnym źródłem sukcesów ekonomicznych? Czy oczekiwania związane z pozytywnymi skutkami automatyzacji są obecnie uzasadnione? Czy jesteśmy w stanie tak usprawniać organizacje, aby nasi pracownicy, będący częścią tej zmiany, stanowili kluczowy element transformacji przedsiębiorstwa?

Rynek przedsiębiorców branży wytwórczej w 2022 roku

Wzrastające koszty pracy ludzkiej, materiałów produkcyjnych oraz energii pogorszyły nastroje na rynku oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Miało na to wpływ wiele czynników, w tym przede wszystkim pandemia COVID-19 oraz wojna na terytorium Ukrainy. Organizacje, które do tej pory ochoczo przeprowadzały inwestycje, obecnie wstrzymują takie decyzje, ponieważ przygotowują się na potencjalne zagrożenia wynikające z pogorszenia warunków działania – warunków ekonomicznych. Można powiedzieć, że efekt zamrożenia jest powodowany wszechobecną niepewnością gospodarczą dotyczącą najbliższych miesięcy i lat. Identyfikuje się wiele czynników determinujących taką sytuację. Są nimi między innymi:

POLECAMY

  • szybujące ceny surowców energetycznych, w tym paliw ciekłych, stałych i gazowych, a co za tym idzie ceny energii elektrycznej (rys. 1).

Rysunek 1. Wzrost cen energii w UE 2018–2022 Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MANR__custom_2160811/bookmark/ line?lang=en&bookmarkId=2597def3-51fc-4f00-a59e-77753ab94b90

 

  • Na podstawie danych Europejskiego Urzędu Statystycznego od początku 2021 roku do rozpoczęcia 2022 roku średnie ceny czynników energii wzrosły o około 25%. Niektóre opracowania utrzymują, iż wzrost tych cen pomiędzy rokiem 2021 a 2023 może wynieść 50% lub więcej.
  • wzrost kosztów pracy (rys. 2), w większości przypadków stanowiących jeden z większych składników kosztu wytworzenia produktu (COP – cost of product). Przyjmuje się,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy