Etyka w pracy menedżera produkcji

Zarządzanie na produkcji

Rola menedżera produkcji w organizacji to więcej niż tylko koordynowanie zasobów i procesów. Wymaga ona również zrozumienia, wdrażania oraz utrzymywania wysokich standardów etycznych w pracy.

Na początek warto wspomnieć o CSR, czyli Corporate Social Responsibility, zwanym też odpowiedzialnością społeczną biznesu. To koncepcja, według której firmy decydują się na dobrowolne podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, ekologicznej i gospodarczej. CSR jest rozumiane jako sposób prowadzenia biznesu, który przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie wartości ekonomicznej, ekologicznej i społecznej dla wszystkich interesariuszy firmy.

REKLAMA

​​

Praktyki CSR mogą obejmować szeroką gamę działań, takich jak:

 • Zrównoważone praktyki biznesowe, które mogą obejmować minimalizację wpływu firmy na środowisko poprzez: efektywne zarządzanie zasobami, recykling, redukcję emisji i promowanie zrównoważonego rozwoju.
 • Filantropię korporacyjną, czyli przekazywanie środków finansowych na dobroczynność, sponsoring wydarzeń społecznych lub zapewnienie wsparcia dla lokalnej społeczności.
  • Etyczne praktyki zatrudnienia, rozumiane jako promocję różnorodności i równości na stanowiskach pracy, oferowanie godnych warunków pracy i zapewnianie bezpiecznego środowiska pracy.
  • Etyczne łańcuchy dostaw, polegające na monitorowaniu swoich łańcuchów dostaw pod kątem spełniania standardów etycznych, np. zapewniając, że ich dostawcy nie wykorzystują pracy dzieci lub pracy przymusowej.
  • Zaangażowanie społeczności, czyli dialog ze społecznościami lokalnymi i innymi interesariuszami, aby lepiej zrozumieć i reagować na ich potrzeby i obawy.
    

Firmy coraz częściej uznają, że CSR nie jest tylko etycznym obowiązkiem, ale może również przynieść korzyści biznesowe. Może pomóc firmom zbudować pozytywny wizerunek marki, zwiększyć lojalność klientów, przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników, a nawet poprawić wyniki finansowe.

Etyka w zarządzaniu produkcją

CSR jest istotnym elementem etyki w zarządzaniu, która to odnosi się do zestawu zasad i wartości moralnych kierujących działaniami i decyzjami menedżerów. Podkreśla istotność uczciwości, integralności, odpowiedzialności, szacunku i sprawiedliwości w podejmowaniu decyzji i interakcjach z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi oraz społecznością lokalną.

Menedżerowie produkcji, podobnie jak inni liderzy biznesowi, często stają przed trudnymi wyborami, które mogą mieć długotrwałe konsekwencje dla ich organizacji i jej interesariuszy. Decyzje dotyczące produkcji, takie jak wybór dostawców, strategie zarządzania zasobami ludzkimi, kwestie bezpieczeństwa i zdrowia, wpływ na środowisko czy standardy jakości, mogą mieć znaczące implikacje etyczne.

Etyka w zarządzaniu produkcją jest kluczowa z kilku powodów. Po pierwsze organizacje, które działają w spo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy