Autor: Jarosław Maćków

Senior Production Manager. Od 12 lat zdobywa i kształci swoje doświadczenie w obszarze przemysłu wytwórczego. Droga od inżyniera procesu poprzez inżyniera projektu po starszego kierownika produkcji pozwoliła mu zdobyć przekrojową wiedzę o organizacjach z branży Automotive oraz Medical Devices, a także poparte sukcesami doświadczenie w zarządzaniu projektami inżynierskimi oraz obszarem produkcyjnym. Poza pracą zawodową doskonali i rozwija swoją wiedzę w ramach studiów doktoranckich z zakresu decyzji biznesowych dotyczących automatyzowania zakładów produkcyjnych.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Gdy nieuchronnie zbliża się deadline

Rozwój każdej organizacji jest ściśle powiązany z realizacją projektów inwestycyjnych. Czas ich trwania nie zawsze jest zgodny z przyjętymi pierwotnie założeniami, co przekłada się na efektywność prowadzonych działań, a to w dalszej perspektywie rzutuje na kondycję organizacji oraz jej zdolność do generowania zysków.

Czytaj więcej

Automatyzacja. Działanie proefetywnościowe czy kosztowna pułapka?

Rok 2022 dostarczył przedsiębiorcom tyle niepewności i negatywnych sygnałów związanych z przyszłością gospodarczą jak żaden wcześniejszy, wliczając w ten rachunek ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Wzrastające, szeroko rozumiane koszty wytworzenia wzmacniane czynnikami inflacyjnymi sprawiają, iż niemal wszystkie przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania proefektywnościowych rozwiązań racjonalizatorskich. Dziś można śmiało powiedzieć, że rozpoczęło się poszukiwanie nowych, lepszych sposobów zarządzania, włączając w to działania mające na celu redukcję wydatków w obszarach procesów wytwórczych i pomocniczych.

Czytaj więcej