Dział: Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nowe wyzwania dla przedsiębiorcy w kontekście zmiany ustawy o związkach zawodowych i wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Jakie obowiązki nakładają na pracodawcę najnowsze zmiany w przepisach? Co zmieniła nowelizacja ustawy o związkach zawodowych?

Czytaj więcej

Wdrażanie Kaizen i zmiana myślenia zespołu

Wdrożenie i stosowanie zasad Kaizen z pewnością przyniesie wiele korzyści każdej organizacji. Jednak Samo wdrożenie takiego podejścia jest najłatwiejszym elementem. Prawdziwym wyzwaniem dla menedżera jest przekonanie pracowników do zmiany myślenia.

Czytaj więcej

Millenialsi – rewolucja na rynku

Roszczeniowi, nielojalni wobec pracodawcy, z wysokimi oczekiwaniami finansowymi – tak najczęściej opisywani są millenialsi na rynku pracy. Kim oni właściwie są?

Czytaj więcej

Jak kształtować autorytet w pracy menedżera produkcji

Żyjemy w czasach, gdy bez ogródek mówi się o deficycie autorytetów w naszym kraju. Samo słowo „autorytet” kojarzy się Polakom z przeszłością, religią albo polityką. 

Czytaj więcej

Menedżer czy przywódca – który lepiej sprawdzi się na produkcji?

w obecnych czasach brakuje nam prawdziwych liderów, którzy byliby wizjonerem i autorytetem w jednej osobie. czy jest to syndrom, który należy zdiagnozować i leczyć, czy raczej wynik nowoczesnego zarządzania, gdzie rolę przywódczą pełnią mniej rzucający się w oczy menedżerowie? 

Czytaj więcej

Współodpowiedzialność w zespole, czyli dlaczego warto grać do jednej bramki

Każdy menedżer chce mieć zespół składający się z odpowiedzialnych pracowników, na których może liczyć i którym może ufać. Jak osiągnąć współodpowiedzialność za wyniki w zespole i na co zwracać uwagę, aby każdy z członków zespołu był równie mocno zaangażowany w ich osiągnięcie?

Czytaj więcej

Dla każdego coś dobrego, czyli o systemie benefitów pracowniczych w Crusar

Pojęcie „benefi t” pochodzi z języka łacińskiego i powstało z połączenia dwóch słów: bene – dobrze – oraz facere – czynić. Ogólnie mówiąc, benefi ty to dodatkowe świadczenia, korzyści oferowane pracownikom przez pracodawcę. Najczęściej stanowią one dodatek pozapłacowy do zasadniczego wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem własnym i zespołu produkcyjnego

„Zarządzanie czasem” to pewnego rodzaju skrót myślowy. Czasem nie jesteśmy w stanie zarządzać, nie mamy nad nim żadnej władzy. Upływa bez względu na to, czy działamy efektywnie, czy bezproduktywnie wpatrujemy się przez cały dzień w okno. Zawsze możemy jednak skutecznie zarządzać w czasie działaniami: zarówno własnymi, jak i podległych nam pracowników. Istnieje wiele sprawdzonych metod i narzędzi ułatwiających takie działanie. W artykule przedstawimy kilka z nich.

Czytaj więcej

Mentoring – na czym polega i w jaki sposób go stosować?

W czasach deficytu rąk do pracy, każde działanie mające na celu zatrzymanie pracowników jest na wagę złota.

Czytaj więcej

Zrozumienie ważnym narzędziem kierownika produkcji

Zarówno w literaturze poświęconej kierowaniu ludźmi, jak i w praktyce można wyodrębnić kilka podejść do zarządzania zespołem pracowniczym. Wybór optymalnych narzędzi to ważna decyzja, przed którą stoi każdy z przełożonych. W jaki sposób można wykorzystać we współpracy z podwładnymi zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników?

Czytaj więcej

Akcja: INTEGRACJA

Sprawność zespołów produkcyjnych zależy w dużej mierze od stopnia zintegrowania pracowników. Jeżeli współpracujące ze sobą osoby nie są świadome wzajemnych ograniczeń, uzdolnień i potrzeb, to zadania realizowane są wolniej i niedokładnie. 
Zespoły niezintegrowane to także zespoły konfliktowe. Dość powszechne jest przekonanie, że impreza firmowa ma służyć głównie zabawie i temu, żeby pracownicy miło spędzili czas. Warto jednak zaznaczyć, że każda impreza firmowa to nie tylko wydatek, ale także inwestycja, od której należy oczekiwać zwrotu w postaci biznesowych korzyści.

Czytaj więcej

Jak dobrać karę do rodzaju przewinienia?

Kary są bardzo ważnym narzędziem dyscyplinującym pracowników i stanowią element systemu zarządzania właściwą organizacją pracy. Od rodzaju przewinienia zależy, jaką karę można zastosować w danej sytuacji. Procedura określona przez Kodeks pracy jest w tym zakresie bardzo sztywna i ograniczona.

Czytaj więcej