Pięć leanowych przykazań na czas epidemii, czyli jak Lean Management może pomóc w czasie COVID-19?

Z praktyki kierownika produkcji Otwarty dostęp

W JAKI SPOSÓB KONCEPCJA LEAN MOŻE POMÓC W CZASACH EPIDEMII? ROZPOCZNĘ OD OBRONY METODY JUST IN TIME, KTÓREJ ZE WZGLĘDU NA PROBLEMY Z DOSTAWĄ NIEZBĘDNYCH DLA MEDYCYNY MATERIAŁÓW OBERWAŁO SIĘ NAJBARDZIEJ. CZY SŁUSZNIE?

Czym jest Just in Time?

Idea ta została sformułowana przez Kiichiro Toyodę, założyciela Toyoty Motor Corporation, i zakładała, że każdy kolejny krok w strumieniu wartości ma mieć dostarczone dokładnie tyle wartości, ile potrzebuje. Nazywane jest to systemem ssącym. W efekcie założeniem było zastąpienie standardowego systemu planowania produkcji takim, który błyskawicznie reagował na zapotrzebowanie produkcji. Pozwala to na redukcję zapasów do minimum potrzebnego na zaspokojenie strumienia wartości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dopiero znacznie później praktycy wpadli na pomysł dążenia do wyeliminowania zapasów do zera.
Idea Just in Time nigdy nie zakładała całkowitej eliminacji zapasów, a jedynie minimalizację do niezbędnego minimum. Przy zapasach należy brać pod uwagę zapas buforowy, zapas bezpieczeństwa i towar na wysyłkę.
Zapasy buforowe pozwalają reagować na nagłe, niespodziewane zapotrzebowanie klienta. Weźmy dla przykładu maseczki, które stały się towarem deficytowym. Producent mający zapas buforowy może natychmiast zareagować na zapotrzebowanie klienta. Producent, który całkowicie zlikwidował swoje zapasy, będzie oczekiwał dostawy materiału.
Zapasy bezpieczeństwa to półprodukty i produkty gotowe, które dają możliwość zareagowania, kiedy dostawca nie jest w stanie dostarczyć zapotrzebowanego materiału, kiedy wystąpi awaria, czy też w wypadku nieobecności pracowników.
Kolejny rodzaj zapasów to zapasy na wysyłkę, czyli zapasy gotowe do wysyłki w każdej chwili.
Utrzymywanie zapasów jest kosztowne, jednak koniecznością jest prawidłowe zarządzanie ich przepływem.
Przekonanie, że należy całkowicie wyeliminować zapasy, może być spowodowane również chęcią całkowitej eliminacji straty, jaką jest muda zapasów. Ale jak sama nazwa owej straty mówi, chodzi o nadmierne zapasy, czyli więcej niż jest to konieczne, a nie całkowite wyeliminowanie.
Zatem krytyka, z jaką spotkała się idea Just In Time, jak również koncepcja Lean, jest uzasadniona tylko w przypadku, jeżeli bierze się pod uwagę zachodnie myślenie, które zakłada w pierwszej kolejności minimalizację kosztów i zwiększenie zysku. Nie ma ona jednak uzasadnienia w kontekście myślenia dalekowschodniego, które zakłada, że organizacja funkcjonuje w celu zaspokojenia potrzeb klienta, a Lean Management, w tym metoda Just In Time, ma za zadanie pomóc zaspokoić te potrzeby na jak najwyższym poziomie w każdym aspekcie. Minimalizacja kosztów w tym wypadku jest narzędziem, a zysk można nazwać efektem ubocznym koncepcji Lean [1].

REKLAMA

​​

Jak zatem koncepcja Lean może pomóc w czasach epidemi

...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy