Sport to zdrowie, czyli dlaczego współczesne organizacje powinny dbać o swoich pracowników

Z praktyki kierownika produkcji

Czy promowanie zdrowego trybu życia wśród pracowników to jedynie nowa moda – jakie są realne korzyści regularnego treningu?

Jeszcze całkiem niedawno organizacje, a tym samym pracownicy, pomijali lub w minimalnym stopniu zwracali uwagę na takie zagadnienia, jak zdrowa dieta, aktywność sportowa, fizjoterapia, konsultacje z trenerem personalnym. Przytaczając wyniki badania ankietowego „Psycholog w organizacji” (wykres 1), przeprowadzonego przez jednego z autorów artykułu, zauważyć można, że potrzeba promocji zdrowia w miejscu pracy wśród ankietowanej próby respondentów (340 osób) jest niewielka. Jedynie 83 ankietowanych wskazało na potrzebę promocji zdrowia w miejscu zatrudnienia. Wynikać to może z niewłaściwego rozumienia niniejszego pojęcia oraz małej świadomości w zakresie działań ukierunkowanych na promocję zdrowia w miejscu pracy. Zagadnienie to natomiast jest niezwykle istotne dla organizmu pracownika, a tym samym dla organizacji, gdyż zdrowy pracownik to zaangażowany pracownik. Co ciekawe, większą świadomość konieczności zdrowego trybu życia mają kobiety (57 respondentek), u mężczyzn ta potrzeba jest mniejsza (26 respondentów).

REKLAMA

​​

Jaki jest związek zdrowia fizycznego ze zdrowiem psychicznym pracownika? 

Człowiek jest istotą biopsychospołeczną, czyli funkcjonuje na płaszczyźnie biologicznej, psychologicznej i społecznej. Jest to tzw. holistyczne, czyli całościowe podejście do zdrowia, które zakłada również wzajemny i ścisły związek między niniejszymi sferami. Oznacza to, że stan zdrowia ma bezpośredni wpływ na naszą kondycję psychiczną i funkcjonowanie społeczne. Jak wiemy, nikt, kto fizycznie nie czuje się dobrze, nie będzie tryskał energią, a ten, kto mocno się stresuje, może odczuwać ból głowy lub żołądka. Holistyczne rozumienie zdrowia uznaje, że w rozpoznaniu danej choroby poza symptomami somatycznymi, czynniki psychologiczne i społeczne powinny być uwzględniane w kontekście postawienia diagnozy. Stąd też pojęcie chorób psychosomatycznych, czyli tych jednostek chorobowych, których źródłem są czynniki psychologiczne. Związek zdrowia fizycznego i psychicznego jest zatem bezpośredni i wzajemny. Ponieważ zdrowie jest wartością nadrzędną, niezmiernie ważne jest, aby dbać o nie na co dzień, również w pracy. Dla pracownika kluczowe staje się więc dbanie o swoje z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy