Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk pracy przy pomocy excela i grafu i co to ma wspólnego z nawigacją GPS

Z praktyki kierownika produkcji

W nieustannie zmieniającym się otoczeniu dość często mierzymy się z wyzwaniem takiego rozmieszczenia stanowisk pracy, które po zaimplementowaniu na nich produkcji nowego detalu lub grupy detali pozwoli nam minimalizować koszty logistyczne wynikające z przemieszczania surowców produkcji w toku i wyrobów gotowych.

Krótsze drogi transportowe to mniejsze koszty logistyczne, a co za tym idzie – przyczyniamy się do redukcji śladu węglowego. Eliminacja lub nawet częściowe ograniczenie krzyżowania się dróg transportowych przynosi zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz tych, które niestety mają swój finał w postaci wypadku. Zmniejszenie liczby skrzyżowań wpływa w znacznym stopniu na zwiększenie płynności transportu. 
Na rynku funkcjonuje wiele płatnych narzędzi, które potrafią skutecznie wspierać nas w tych zadaniach. Nie wszyscy mają jednak do nich dostęp. Jaką mamy alternatywę? Czy pozostaje nam metoda ołówka i kartki?

REKLAMA

​​

Niekoniecznie

Czego zatem potrzebujemy? Wystarczy nam program Excel wraz z dodatkiem (Add-Ins) o nazwie Gigraph (niestety działa tylko w środowisku Windows), którego jedynym zadaniem jest rysowanie grafów.
Odnosząc się do tytułu artykułu – co to ma wspólnego z nawigacją GPS? „Graf – podstawowy obiekt rozważań teorii grafów, struktura matematyczna służąca do przedstawiania i badania relacji między obiektami. W uproszczeniu graf to zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków. […] Grafy mogą służyć do praktycznych zastosowań (także z pomocą komputerów) w wielu różnorodnych problemach, np.: sieć dróg z wierzchołkami reprezentującymi skrzyżowania i krawędziami przedstawiającymi ulice, sieć pomieszczeń i korytarzy w budynkach, dzięki czemu możliwe jest komputerowe wynajdywanie najlepszej drogi ze swojego obecnego położenia do pożądanego celu. Algorytmy grafowe stanowią istotną część programów obsługujących urządzenia GPS. System sztucznej inteligencji w niektórych grach komputerowych musi odszukać dla sterowanych przez program postaci najlepszą drogę, która pozwoli zaatakować przeciwnika”[1].
Istotną cechą tego dodatku jest to, że powstały wykres jest interaktywny. Wierzchołki, nazywane równ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy