Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki kierownika produkcji

12 grudnia 2019

NR 54 (Grudzień 2019)

Model kompetencji– rzeczywista korzyść czy zbędna praktyka?

0 680

Czy w dzisiejszych czasach firmy potrzebują jasno zdefiniowanych kompetencji? Czy budowanie i wdrażanie modeli kompetencyjnych może przynieść jakiekolwiek korzyści? 

Coraz więcej organizacji odchodzi od rozbudowanych i skomplikowanych rozwiązań, koncentrując się na wspólnych dla wszystkich pracowników wartościach. Tempo, w jakim zachodzą dziś zmiany, wymusza rozwiązania, które mogą być szybko i łatwo modyfikowane lub zastępowane przez inne. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, warto na początek doprecyzować, w jaki sposób definiujemy kompetencję, model i profil kompetencji:

  • Kiedy warto wdrożyć w firmie model kompetencji?
  • O co zadbać, aby model kompetencji był zrozumiały i użyteczny?
  • Jaki rodzaj modelu wybrać – otwarty, addytywny, a może matrycowy?

 

POLECAMY

Kiedy warto wdrożyć w firmie model kompetencji?


Kompetencja to posiadana wiedza, umiejętności i postawa, pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Aby efektywnie komunikować się z innymi osobami, należy:

  1. Wiedzieć, czym są pytania otwarte i zamknięte oraz które z nich kiedy stosować, znać techniki aktywnego słuchania oraz wiedzieć, jak dopasowywać swój przekaz do rozmówcy i sytuacji (WIEDZA).
  2. Umieć aktywnie słuchać, w tym zadawać adekwatne pytania, parafrazować i podsumowywać usłyszane treści oraz dopasowywać sposób przekazu do potrzeb i preferencji odbiorcy oraz sytuacji, w których ma miejsce komunikacja (UMIEJĘTNOŚCI).
  3. Być autentycznie zainteresowanym tym, co inni mają do powiedzenia, posiadać motywację do jasnego przekazania swojego punktu widzenia oraz brać odpowiedzialność za efektywność procesu komunikacji (POSTAWA).

Model kompetencji to zestaw kompetencji obowiązujących w całej firmie lub jej części, niezbędnych do tego, aby organizacja odniosła sukces. Model kompetencji powinien wspierać realizację strategii oraz zapewniać spójność kultury organizacyjnej. To niekiedy 3–4 kluczowe zachowania, które mówią o tym, jakich pracowników chce mieć firma.

Profil kompetencyjny to zdefiniowany zakres wiedzy, umiejętności i postaw, niezbędnych do efektywnej realizacji zadań na danym stanowisku pracy. Doświadczenie i dobre praktyki pokazują, że w pełni efektywne profile kompetencyjne liczą od 4 do 8 kompetencji. Ich liczba bywa związana z poziomem zarządzania lub specjalizacji danego stanowiska.

Jasno zdefiniowane kompetencje to konkretny przekaz skierowany zarówno do pojedynczych osób (czego firma oczekuje ode mnie na tym stanowisku pracy), jak i do całej firmy (jakie umiejętności,...

Pozostałe 970% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy