Jak badać kompetencje pracowników produkcyjnych

Z praktyki kierownika produkcji

Kompetencje stały się modnym pojęciem, znacznie szerszym od „kwalifikacji”. Obejmują nie tylko wiedzę (wiem co) i umiejętności (wiem jak i potrafię), ale też postawę (chcę i jestem gotów to wykorzystać). Zdecydowanie trudniej jednak jest je zbadać.

Jak zbadać gotowość do podejmowania wyzwań? Można o nią zapytać, ale deklaracje padające na rozmowie rekrutacyjnej często nijak się mają do rzeczywistości. Czy jeśli pracownik zatrudniony jest dłużej niż ja, szansa na zbadanie jego kompetencji już przepadła? Przecież to zdolność wykorzystania przez człowieka jego wiedzy, umiejętności, systemu wartości i cech osobowości na zajmowanym przez niego określonym stanowisku stanowi przeważnie o sukcesach osiąganych w pracy.
Mierzyć możemy kompetencje społeczne, organizacyjne, osobiste oraz poznawcze. Wśród nich najczęściej poszukiwanymi przez współczesne organizacje są m.in.: współpraca, rozwiązywanie problemów, inicjatywa, gotowość do zadawania pytań, branie odpowiedzialności, komunikacja, myślenie systemowe i analityczne (opracowanie na temat kompetencji XXI wieku, zlecone przez fundację Hewlett – David Finegold i Alexis Spencer Notabartolo). Niektóre z nich są określane jako „kluczowe”, czyli niezbędne do pełnienia pewnej funkcji. Wraz z rosnącą popularnością zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie kompetencji wzrasta też zapotrzebowanie na rzetelne i trafne metody diagnozy i oceny pracowników w tym zakresie.

REKLAMA

​​

Testy kompetencji

Najbardziej popularną formą mierzenia kompetencji pracowników pozostają testy, m.in.:

  • testy wiedzy i umiejętności, np. testy językowe, badające wiedzę z zakresu budowy maszyny, znajomość technologii;
  • testy osiągnięć, np. szybkość sortowania, sprawność; 
  • sytuacyjne testy kompetencyjne – ich poszcze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy