Jak zbudować samozarządzający zespół produkcyjny?

Ja szef

Zespoły produkcyjne, które nie wymagają od kierownika produkcji dużego zaangażowania, są chyba marzeniem niejednego menedżera. Idea ta najczęściej słyszana jest w kontekście sektora IT, ale czy jest możliwe tworzenie takich zespołów w obszarze produkcyjnym?

Czym są samozarządzające się zespoły?

Zespoły takie to multikompetencyjna grupa pracowników, którzy dzielą się obowiązkami i są odpowiedzialni za zaplanowanie i wykonanie pracy z niewielkim lub bez nadzoru przełożonego. Przedstawiciele takiego zespołu biorą odpowiedzialność za swoją pracę, procesy, planowanie, role oraz inne zagadnienia występujące na danym stanowisku.

REKLAMA

​​

Ciekawostką jest, że w takim zespole nie ma hierarchii. A mimo wszystko przywództwo, które pojawia się samoistnie oraz odpowiedzialność, nadal w nich występują. Wynika to z doświadczenia pracowników oraz ich zaangażowania w wykonywaną pracę.

Zgodnie z definicją z Encyklopedii Zarządzania samozarządzające się zespoły to zespoły robocze posiadające całkowitą autonomię w zakresie swojej pracy, która jest samodzielnie przygotowywana, planowana i zarządzana przez członków zespołu [1].

Nadal jednak można mieć wątpliwość, czy takie formy zespołów sprawdzą się na produkcji. Jak pokazują doświadczenia wielu firm produkcyjnych, sprawdzą się. Zarówno w części administracyjnej przedsiębiorstwa, jak i bezpośrednio na produkcji. Ciekawe rozwiązanie zastosowała firma General Electric Aviation. Zespoły techników w oddziale w Bromont w Kanadzie nie mają kierowników, ale coachów. Nie są im wydawane polecenia, ale cele. Inne elementy, takie jak planowanie produkcji, harmonogramowanie pracy, polityki dotyczące nadgodzin i urlopów oraz działania związane z usprawnianiem procesu produkcji, zarządzane są przez zespół. Okazuje się, że takie podejście spowodowało wzrost produktywności i zaangażowania w pracę [2].

Wśród producentów zlokalizowanych w Indiach idea samozarządzających się zespołów na produkcji jest również coraz powszechniej praktykowana. Obok PepsiCo, która rozpoczęła proces wdrażania tego rozwiązania, jest ono już praktykowane w konglomeracie RPG, a dokładniej u producenta opon CEAT. W czasopiśmie „The Times of India” opisano, w jaki sposób funkcjonują samozarządzające się zespoły...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy