Mapowanie strumienia wartości – korzyści i ograniczenia

Strategia

Mapowanie strumienia wartości, w skrócie VSM, to strategiczne narzędzie, które odgrywa kluczową rolę w analizie, projektowaniu i zarządzaniu przepływem materiałów i informacji wymaganych do dostarczenia produktu lub usługi klientowi. W swojej istocie VSM stara się prezentować, wizualizować i tworzyć zarówno przepływy materiałów, jak i informacji w strumieniu wartości, zapewniając ujednolicone podejście do zrozumienia i optymalizacji procesów.

Ta technika wywodząca się wprost z Lean Manufacturing, nie polega tylko na identyfikowaniu nieefektywności linii produkcyjnej; to kompleksowa metoda usprawnienia ogólnego przepływu pracy poprzez wskazanie obszarów wymagających poprawy. Dzięki szczegółowym możliwościom wizualizacji VSM umożliwia organizacjom zobaczenie całego procesu od początku do końca, ułatwiając identyfikację wąskich gardeł, marnotrawstwa i zaobserwowanie możliwości zwiększenia produktywności i wydajności. Historyczną ewolucję mapowania strumienia wartości można prześledzić wstecz – do jego korzeni w Lean Manufacturing, które wyłoniły się z Systemu Produkcyjnego Toyoty. Początkowo opracowany jako metoda usprawnienia produkcji i ograniczenia ilości strat, VSM przekształcił się we wszechstronne narzędzie, które można zastosować w różnych gałęziach przemysłu oraz poza nim. Zdolność adaptacji i skuteczność w optymalizacji procesów uczyniły z niego kluczowy element arsenału Lean Management, pozwalający na dostosowywanie procesów do konkretnych potrzeb organizacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu koncentracji na tworzeniu wartości dla klienta. Przejście VSM z narzędzia skoncentrowanego na produkcji do szeroko stosowanej techniki Lean Management podkreśla jego wszechstronność i rosnące uznanie jego wartości w poprawie efektywności operacyjnej i obsługi klienta.
Mapa strumienia wartości składa się z kilku kluczowych elementów, które łącznie zapewniają kompleksowy przegląd przebiegu procesu i jego nieefektywności. Te komponenty obejmują: 

REKLAMA

​​

  • przepływ informacji – opisuje sposób przepływu informacji w systemie, kierując przepływem materiałów i realizacją procesów,
  • przepływ materiałów – śledzi przepływ materiałów od początkowego etapu wejściowego aż do dostarczenia produktu końcowego do klienta,
  • czas realizacji, lead time – służą do wizualizacji czasu potrzebnego na każdym etapie procesu, podkreślając opóźnienia i możliwości skrócenia czasu,
  • pola procesu – reprezentujące różne etapy procesu, pola te pomagają w identyfikacji działań dodających i niedodających wartości,
  • czas wartości dodanej – obliczenie czasu, który bezpośrednio przyczynia się do dodania wartości produktu lub usługi z perspektywy klienta. 
Rysunek 1. Mapa strumienia wartości. Opracowane na podstawie: https://www.edrawsoft.com/template-chair-productionvalue-stream...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy