Zarządzanie wizualne w przedsiębiorstwie

Z praktyki kierownika produkcji

Chińskie powiedzenie mówi, że „jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów”, dlatego zarządzanie przez wizualizację jest bardzo ważnym i skutecznym elementem w koncepcji Lean

W środowisku, w którym odchylenia od normy są codziennością, stosowanie zarządzania wizualnego jest sposobem prezentacji tego, że wszystko pozostaje pod kontrolą. Jest też narzędziem poprawiającym szybkość reakcji, kiedy pojawiają się odchylenia. Zarządzanie z użyciem wizualizacji nie jest nową koncepcją. Już w starożytnym Egipcie stosowano wzorzec królewskiego łokcia, który w formie miedzianego pręta ułatwiał życie kupcom i mieszkańcom [1]. Na uwagę zasługuje również pomysł na zarządzanie zasobami ludzkimi żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku Roberta Owena, który jako zagorzały przeciwnik stosowania kar wobec pracowników wprowadził w kierowanej przez siebie przędzalni tzw. cichy monitoring. Były to drewniane klocki, które na swoich czterech ścianach miały kolory oznaczające zachowanie pracownika. Złe zachowanie symbolizował kolor czarny, przeciętne kolor niebieski, dobre reprezentował żółty, natomiast doskonałe zachowanie – biały. Nadzorca pracowników codziennie ustawiał właściwy kolor, zależnie od zachowania pracownika. Ta informacja była odnotowana do księgi, którą przekazywano do pozostałych działów przedsiębiorstwa [2].

Jednak chyba najbardziej znanym w historii przykładem świadomego wykorzystania zarządzania wizualnego w organizacji jest system produkcyjny Toyoty (TPS). Wykorzystanie narzędzi zarządzania wizualnego można dostrzec w niemal każdym miejscu: tablice, wykresy, monitory, matryce kompetencji, karty kanban, tablice andon i inne elementy prezentujące dane produkcyjne, standardy pracy i ogólną strategię przedsiębiorstwa, które w konsekwencji nieustannie przypominają pracownikom o wszystkich elementach tworzących 

REKLAMA

​​

 Wykres 1. Wykres planowanego skrócenia czasu przezbrojenia oraz realnej poprawy czasu

 

Zasady zarządzania wizualnego


Masaaki Imai w swojej książce Gemba Kaizen opisał trzy zasady zarządzania wizualnego. Są to:

  1. Zasada Uwidacznianie problemów
    Wszystkie problemy, jakie pojawiają się w procesie wytwarzania wartości dodanej dla klienta, powinny być uwidocznione za pomocą wizualizacji. Jeżeli problem występujący podczas produkcji nie zostanie zauważony, po niedługim czasie otrzymamy bardzo wiele wadliwych produktów. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest zastosowanie urządzeń jidoka, czyli autonomicznych systemów, które zatrzymają maszynę zawsze, kiedy powstanie wadliwy produkt. Zatrzymanie maszyny uwidoczni problem i zmusi do podjęcia czym prędzej działań naprawczych.
  2. Zasada Pozostawanie w kontakcie ze stanem rzeczywistym
    Wykorzystanie zarządzania wizualnego to doskonałe rozwiązanie do informowania wszystkich pracowników o tym, jaki jest stan obecny. Informacje o stanie realizacji planu, poziomie jakości czy zasobach materiałowych pozwalają każdemu pracownik...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy