Sens standaryzowania procesów w organizacji

Z praktyki kierownika produkcji

Chyba oczywiste jest, że procesy produkcyjne powinny funkcjonować sprawnie i bez zakłóceń. Skutecznym narzędziem sprawiającym, że właśnie tak będzie się działo, jest standaryzacja. Jak pokazują doświadczenia wielu przedsiębiorstw, standaryzacja jest z pozoru jasnym i zrozumiałym terminem, jednak samo jej wdrożenie wymaga cierpliwości i wytrwałości.

Sens standaryzowania procesów w organizacji

Chyba oczywiste jest, że procesy produkcyjne powinny funkcjonować sprawnie i bez zakłóceń. Skutecznym narzędziem sprawiającym, że właśnie tak będzie się działo, jest standaryzacja. Jak pokazują doświadczenia wielu przedsiębiorstw, standaryzacja jest z pozoru jasnym i zrozumiałym terminem, jednak samo jej wdrożenie wymaga cierpliwości i wytrwałości.
Standaryzacja w szczupłym podejściu jest podstawą, bez której kultura Lean nie ma prawa bytu. Jak się jednak okazuje, są organizacje, które próbują przez lata wdrożyć leanowe rozwiązania, poświęcając standaryzacji niewiele czasu. Takie organizacje skupiają się na poszukiwaniu ulepszeń, wdrażaniu rozbudowanych systemów sugestii, zakładając, że pracownicy sami z siebie będą proponować generujące duże oszczędności pomysły. Niestety, pominięcie podstawy istnienia koncepcji Lean, jaką jest standaryzacja pracy i procesów sprawi, że Lean w takiej organizacji nie będzie spełniał swojej funkcji.
Głównymi czynnikami stojącymi za brakiem standaryzacji są:

REKLAMA

​​

  • niechęć do jej wdrożenia, gdyż trzeba poświęcić dużo czasu i cierpliwości, aby ustandaryzować pracę i procesy,a
  • konieczność nieustannego pilnowania, aby pracownicy przestrzegali standardu,
  • niezrozumienie standaryzacji i postrzeganie jej przez pryzmat mitów na jej temat.

Mity na temat standaryzacji

Mity – jak mówi definicja PWN – „to fałszywe mniemanie o kimś lub o czymś uznawane bez dowodu”. Niestety, wokół standaryzacji również narosło wiele mitów, które sprawiają, że często się jej unika.

Mit 1. Standaryzacja powoduje brak elastyczności – standaryzowanie nie jest hamulcem zmian i doskonalenia. Opracowanie najlepszych na dany moment zasad postępowania pomaga szukać jeszcze lepszych rozwiązań. Standaryzacja nie zabrania wprowadzania w przyszłości lepszych zmian w postępowaniu. Jeżeli zostanie znaleziona skuteczniejsza metoda pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy