Przywództwo w zespole produkcyjnym

Z praktyki kierownika produkcji

W jaki sposób przywódca swoim zachowaniem i prezentowaną postawą może zachęcać członków zespołu do działania?

Przywództwo w szerokim rozumieniu można zdefiniować jako umiejętność wpływania na innych w celu osiągnięcia określonego efektu. Pierwsze określenia tego pojęcia pojawiły się już w starożytności, a dokładnie w dziełach Platona.

REKLAMA

​​

Definicja przywództwa

Przywódca to specyficzna rola kierowania grupą lub zespołem, a w tym przypadku zespołem produkcyjnym, wyróżniająca się na tle dotychczasowych ról kierowników czy liderów. Przywódcę charakteryzuje zestaw cech specyficznych dla tego określenia – osoba ta inspiruje, wskazuje kierunek działania, komunikuje się z zespołem oraz wpływa na jakość komunikacji pomiędzy konkretnymi osobami w tym zespole, buduje i dba o relacje, docenia oraz wpływa na kierowanie zmianą czy ryzykiem. Relacje z zespołem przebiegają wymiennie – zespół ma poczucie opieki i troski o wspólny interes, a przywódca poczucie zaufania i braku konieczności kontroli na poszczególnych etapach działania. Główną cechą przywództwa jest fakt, że inne osoby dobrowolnie przyjmują konkretną osobę w tej roli i akceptują jej styl działania.

Trafną definicję przywództwa przekazuje Stanisław Mika, twierdząc, że przywództwo postrzegane jest jako pewna zdolność, umiejętność lub cecha zjednywania sobie zwolenników, wywierania wpływu, a także tworzenia wizji rozwoju i pobudzania ludzi do działania. Synonimy dla słowa przywódca to lider, wódz, mistrz, przewodnik, prowodyr, autorytet. W zależności od sytuacji, rodzaju działania i specyfiki prowadzonej grupy kilka z powyższych określeń zawiera się w definicji przywódców zespołów produkcyjnych.

Zarządzanie tradycyjne

W zarządzaniu tradycyjnym człowieka postrzegano przez pryzmat produkcji, pracownik był w tym ujęciu narzędziem, mówiącą maszyną – Homo Economicus. Zmierzano do doskonalenia relacji człowiek – rzecz, człowiek – maszyna. Zapomniano natomiast o relacji człowiek – człowiek. Podejście klasyczne jest wzorcem dla dzisiejszych zakładów pracy, gdzie istnieją linie produkcyjne (ścisły podział pracy). Ten styl ma zastosowanie w dużych przedsiębiorstwach nastawionych na produkcję umasowioną, jednorodną, natomiast w firmach nakierowanych na bardziej złożoną, indywidualną produkcję wzór ten nie funkcjonuje.

Typowe zachowania przełożonego w modelu tradycyjnym:

  • główne zadanie – zapewnienie ciągłości procesu,
  • wysoka specjalizacja i częsta obrona swojej pozycji eksperckiej,
  • zadania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy