Partner HR w obszarze produkcyjnym. Czy jest to możliwe?

Z praktyki kierownika produkcji

HR Business Partnering jest modelem współpracy z organizacją, która od kilku lat funkcjonuje i rozwija się na polskim rynku. Tradycyjne korzenie HR w Polsce jeszcze do niedawna skupiały się zazwyczaj na zadaniach administracyjno-kadrowo-płacowych. Dziś oczekiwania biznesu i pracowników są bardziej złożone i wymagające. Coraz powszechniejsza staje się rola HR Business Partnera w mniejszych i większych organizacjach.

HRBusiness Partner to inaczej partner biznesowy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to stanowisko, które dziś w Polsce funkcjonuje w różnych rolach, odpowiedzialnościach i zadaniach. Miejsce w strukturze może również różnić się w każdej organizacji, w zależności od potrzeb.
Z założenia HR Business Partner (HRBP) odpowiada za realizację celów zgodnie ze strategią firmy w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.
Zadania HRBP opierają się na bezpośredniej współpracy z menedżerami i liderami. W obszarze operacyjnym HRBP zapewnia ciągłość pracy procesów HR, wdraża i optymalizuje systemy związane z rozliczaniem czasu pracy czy kwestii kadrowych. Analizuje wskaźniki wpływające na zarządzanie kapitałem ludzkim oraz przygotowuje zespoły na przejście zmiany organizacyjnej czy procesowej.
W obszarze rozwojowo-strategicznym HRBP dba o jakość i efektywność funkcjonujących procesów i tworzenie nowych, zajmuje się badaniem i monitorowaniem zaangażowania pracowników, budowaniem i planowaniem ścieżek rozwoju pracowników. HRBP zajmuje się również budowaniem świadomości i umiejętności menedżerów oraz liderów, aby mogli prowadzić i efektywnie zarządzać swoimi zespołami.

REKLAMA

​​

Czy produkcja jest gotowa na partnerstwo HR?

Rola obszaru HR w polskich firmach ewaluuje z każdym rokiem, co powoduje, że działy HR mogą coraz bardziej się specjalizować i wspierać jakościowo i merytorycznie swoje firmy. W branżach produkcyjnych obserwuje się wzrost świadomości i potrzeb biznesu i managementu w tym zakresie. Wyłączna rola administracyjno-kadrowa odchodzi już do lamusa.

Na jakie wyzwania i potrzeby może odpowiedzieć HR?

Brené Brown autorka książki Odwaga w przywództwie oraz ambasadorka odwagi, wrażliwości, wstydu i empatii opisała liczne potrzeby, problemy kulturalne oraz zachowania, które mają przełożenie w większości organizacji na całym świecie. Wykaz ten może być wstępną listą do rozpoznania dla HRBP, który rozpoczyna swoją drogę w branży produkcyjnej.

  • Trudność z przekazywaniem sumiennych i konstru...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy