Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

24 października 2018

NR 46 (Sierpień 2018)

Niekonstruktywny feedback a zaangażowanie pracowników

0 1166

Pojęcie informacji zwrotnej jest znane niemal każdemu pracownikowi czy też szefowi danej organizacji. Każdy o nim słyszał i ma świadomość konieczności jego stosowania. Ale czy w pełni mamy świadomość, co kryje za sobą osławiony feedback?

Żyjemy w świecie, gdzie w pracy nie liczą się jedynie pieniądze, ale też atmosfera czy poczucie docenienia przez pracodawcę. Wiele badań wskazuje na to, że pracownicy coraz częściej wybierają pracę dającą mniejsze wynagrodzenie, lecz pozwalającą na rozwój czy gwarantującą pozytywne relacje z pracodawcą.

POLECAMY

Dlaczego jest to istotne? 

Dwa rodzaje motywacji

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest motywacja. Michael Armstrong określił ją jako siłę dodającą energii zachowaniu, nadającą mu swój kierunek i pozwalającą go utrzymać przez dłuższy czas11. Motywacja jest nam potrzeba niemal do każdej czynności, a szczególnie w pracy zawodowej. Motywację dzielimy na dwa typy: tę wewnętrzną, która daje poczucie ważności wykonywanych obowiązków, i zewnętrzną, która sprowadza się do wysokości wynagrodzenia, premii oraz dodatkowych benefitów. Również w tym przypadku sprawdza się powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ponieważ to motywacja wewnętrzna jest znacznie trwalsza. Wysokie wynagrodzenie wprawdzie motywuje, ale efekt nie jest długotrwały. Motywacja wewnętrzna sprawia, że pracownik nieustannie dąży do polepszenia swoich efektów, praca sprawia mu radość i daje uzasadnioną satysfakcję. Możliwość rozwoju swoich kompetencji, swoboda w podejmowaniu decyzji i poczucie odpowiedzialności za nie oraz regularna informacja zwrotna otrzymywana od przełożonego – to te cechy pracy, których oczekuje coraz więcej pracowników.

Czym jest informacja zwrotna?

O ile określenie ścieżki kariery w danej organizacji, a także zakresu wykonywanych czynności na danym stanowisku nie jest zazwyczaj problemem, informacja zwrotna może stanowić wyzwanie. Dzięki poznaniu zasad udzielania informacji zwrotnej i często popełnianych błędów w tej kwestii, jesteśmy w stanie uniknąć wielu przykrych sytuacji zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Jak zdefiniować informację zwrotną? Najprościej rzecz ujmując, jest to przekazanie pracownikowi postrzegania jego pracy, z wyraźnym przedstawieniem pozytywnych aspektów oraz – co ważniejsze – obszarów do poprawy.

Często obserwuje się pracownika i zauważa jego niedociągnięcia, a z różnych powodów pozostawia się je bez echa. Takie zachowanie nie tylko osłabia pracę organizacji, ale również odbiera pracownikowi szansę na poprawienie swoich efektów. Niepoprawne przekazanie takiej informacji lub całkowite zaniedbanie tej czynności stanowi jeden z powodów fluktuacji w organizacji. Nie należy zapominać o tym, jak kosztowne jest poszukiwanie nowego pracownika, jego szkolenie oraz wdrażanie do obowiązków. Zdecydowanie bardziej opłacalne (pod kątem ekonomicznym) jest przedstawienie pracownikom informacji na temat ich pracy, co pozwala na wykluczenie błędów, ale i wzmocnienie motywacji. Dobre słowo nic nie kosztuje, a przynosi ogromne zyski.

Przykład

Firma produkcyjna zatrudniła na okres próbny dwóch pracowników na stanowisko sortowaczy. Już od samego początku nic nie wskazywało na dłuższą współpracę. Zarówno brygadzista, jak i mistrz zmiany zauważyli bardzo niskie wyniki pracowników. Aby zmotywować ich do pracy, użyli kilku sugestii mających
na celu wskazanie, że robią coś nie tak, i zwiększenie efektywności. Żaden z pracowników nawet nie podejrzewał, że nie wypracowuje oczekiwanej normy. Dostał na samym początku pracy pewną sugestię, ale z uwagi na to, że była jednorazowa, myślał, że wszystko jest już w porządku i udało mu się wdrożyć w obowiązki.

Po okresie próbnym pracownicy dostali kolejne umowy, co tylko utwierdziło ich w przekonaniu o prawidłowości wykonywanej pracy. Jednak po kilku dniach otrzymali wypowiedzenie z powodu bardzo niskich wyników.

Wskazana historia jest autentycznym przykładem tego, jak wiele błędów można popełnić, udzielając informacji zwrotnej. Bardzo ważne jest to, że krytyka ma być przede wszystkim konstruktywna. Tylko konkretne wskazanie zachowań poddanych ocenie oraz właściwe przekazanie opinii może coś zmienić w pracy. To, że coś jest jasne dla jednego człowieka, niestety nie oznacza, że jest takie samo dla innego. Przejrzyste przekazywanie komunikatu daje podstawę do jego odpowiedniego zrozumienia. 

Nie warto kierować się tutaj zbyt dużą sympatią, która sprawia, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć wprost, czy stosowaniem eufemizmów. Pamiętajmy, że jeśli powiemy komuś, że jest dobrze, ale „mogłoby być trochę lepiej”, nie wzbudzi to w nim poczucia, iż powinien wzmocnić swoje zaangażowanie.

Konstruktywna informacja zwrotna pełni również inną, bardzo prozaiczną rolę – dzięki niej pracownik poznaje, jak postrzegana jest jego praca. Jeśli wykonuje ją dobrze, z pewnością poczuje się doceniony, a jego starania pozostaną na tym samym poziomie lub się wzmocnią. Pracując bez świadomości wyników, pracownicy mogą szybko popaść we frustrację, która nie wróży nic dobrego. Poznanie aspektów wykonywanych niepoprawnie, daje szansę na ich poprawienie i pozytywne rezultaty w przyszłości.

Dobrym przykładem posługuje się Miłosz

Brzeziński w swojej książce Głaskologia, gdzie przedstawione są wyniki eksperymentu dotyczącego motywacji i wyników pracy. Trzy grupy badanych otrzymało kartki, na których namalowane zostały przypadkowe znaki. Zadaniem badanych było wyszukanie sąsiadujących ze sobą oraz identycznych liter. Za wykonanie tej pracy otrzymywali wynagrodzenie, które malało z każdą kolejną kartką. Jak się okazało, to co najistotniejsze, zadziało się po zakończeniu pracy. W grupie pierwszej badacz poprosił, aby uczestnicy napisali na każdej kartce swoje imię, a po tym powiedział jedynie „Mhm”, obejrzał kartkę i odłożył na stolik. Druga grupa spotkała się z nieco inną reakcją. Badacz tylko zabrał od nich kartki i bez słowa czy nawet spojrzenia odkładał. W ostatniej grupie badacz zabierał kartkę z zadaniem od ochotnika i wkładał ją wprost do niszczarki. Wszyscy uczestnicy zostali pytani po każdej kolejnej kartce, czy chcą wykonać to samo zadanie za mniejszą kwotę pieniędzy. Jaki był efekt? Badani z pierwszej grupy gotowi byli wykonać zadanie za dwa razy mniej pieniędzy niż przedstawiciele grupy trzeciej. Ci ostatni oczekiwali znacznie wyższego wynagrodzenia za pracę, która nie ma żadnej  wartości. Bardzo istotnym wynikiem tych badań jest również to, że badani z grupy drugiej postrzegali wyniki swojej pracy tak jak badani z grupy trzeciej. Wniosek nasuwa się sam – brak docenienia czyjejś pracy pod kątem motywacji jest postrzegany niczym wyrzucenie tej pracy do kosza2.

Motywacja wewnętrzna sprawia, że pracownik nieustannie dąży do polepszenia swoich efektów,  praca sprawia mu radość i daje uzasadnioną satysfakcję.

Jak powinna wyglądać informacja zwrotna?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że ocenie podlega tylko i wyłącznie zachowanie, a nie sam człowiek. Należy skupić się więc na wykonywanej pracy oraz jej efektach, a nie cechach osobowości podwładnego.

Trzeba kierować się wyłącznie zasadą: chwal przy wszystkich, karć na osobności. Wskazywanie na pozytywne aspekty pracy danego pracownika może posłużyć za doskonały przykład dla innych.

Nie ma wyznaczonej pory, kiedy można udzielać informacji zwrotnej, np. raz na miesiąc. Wręcz przeciwnie, warto udzielać jej tak często, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Bieżące informowanie pracownika jest znacznie skuteczniejsze niż odkładanie tego „na odpowiedni moment” i odwlekanie w nieskończoność. Idealnym schematem jest: zdarzenie -> informacja zwrotna. Pozwoli to na powielanie dobrych zachowań oraz unikanie błędów w przyszłości.

Mimo konieczności udzielania informacji zwrotnej na bieżąco, należy zadbać o atmosferę towarzyszącą tej sytuacji. 

Zbudowanie atmosfery wzajemnego zaufania znacznie ułatwia przekazywanie informacji (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych). Daje to pracownikowi komfort spokojnego ustosunkowania się do otrzymanych wiadomości, bez nerwów i stresu.

Trzeba pamiętać, że podwładny ma również prawo do wyrażenia swojego zdania oraz przedstawienia swojego punku widzenia. Należy go wysłuchać, nie przerywać i aktywnie słuchać.

Jakich błędów unikać?

Brak obiektywizmu podczas oceniania oraz przekazywania informacji pracownikowi – nasza sympatia czy antypatia nie ma tutaj żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie – brak obiektywizmu może jedynie zaszkodzić.

Upominanie pracownika przy świadkach – upominanie czy też ganienie za niewłaściwe zachowanie na oczach innych pracowników może mieć opłakane skutki. Stawiamy pracownika w niezwykle niezręcznej sytuacji, przez co może czuć się poniżony i pozbawiony
szans na obronę. Taka sytuacja zadziała również negatywnie na pracę pozostałych pracowników.

Zbyt długi okres między danym zdarzeniem a informacją zwrotną – im dłużej będzie odkładana informacja, tym będzie mniej rzetelna, ponieważ nietrudno zapomnieć o wielu istotnych szczegółach. 

Brak przygotowania do rozmowy i dokładnego przeanalizowania faktów – nie należy kierować się emocjami ani udzielać informacji zwrotnej w pośpiechu.

Na czym skupić uwagę, udzielając feedbacku? 

W pierwszej kolejności omawiamy konkretne wydarzenia, a oceniając dane zachowanie, wskazujemy nasze odczucia (bez używania uogólnień typu: wszyscy tak uważają). Ważne jest również jasne i precyzyjne określenie konsekwencji takiego z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy