Networking

jak budować sieć kontaktów w nowej pracy

Z praktyki kierownika produkcji

Jak wykorzystać różne formy komunikacji do stworzenia własnej sieci kontaktów, aby szybko odnaleźć się w nowej pracy?

Komunikowanie związane jest bezpośrednio z podstawowymi funkcjami zarządzania, dlatego we współczesnych organizacjach powszechnie występują różne rodzaje i formy komunikowania się. Wiele rozmów podejmowanych przez pracowników nie dotyczy spraw zawodowych, ale równie często o sprawach zawodowych prowadzi się rozmowy nieformalne. W procesie budowania sieci kontaktów najczęściej wykorzystuje się właśnie nieformalne sposoby komunikowania się, których charakter pozwala na nawiązywanie relacji koleżeńskich. Jednak tym, co wyróżnia networking spośród innych form nawiązywania relacji zawodowych, jest utrzymywanie i rozwój długoterminowych działań związanych z budowaniem relacji zawodowych – od oficjalnych kontaktów, poprzez koleżeńskie, a kończąc na przyjacielskich, opartych na wzajemnej odpowiedzialności i zaufaniu.

REKLAMA

​​

Sieci komunikacyjne w organizacjach

Ludzie funkcjonują w organizacjach w sposób mniej lub bardziej zorganizowany, w ramach struktur organizacyjnych. Nakładają się na nie sieci komunikacyjne składające się z typowych dla danej struktury kanałów komunikacyjnych, źródeł informacji i odbiorców treści. Ponieważ odzwierciedlają one relacje i powiązania panujące w danej grupie ludzi, bywają przedmiotem badań i analiz. Wiedzę o tym, w jaki sposób pracownicy komunikują się pomiędzy sobą i jakie tworzą grupy, także pod względem składu osobowego, wykorzystuje się później w celu usprawnienia procesów zarządzania i realizacji założeń biznesowych.

Zdefiniowanie sieci pozwala na śledzenie kierunków przepływu informacji i tym samym na optymalizowanie sposobów komunikowania się w organizacji przez reorganizację sieci. Bazując na wiedzy zdobytej na drodze badania, zdecydowanie łatwiej jest również wyłapać punkty krytyczne w praktykowanych systemach komunikacyjnych i podnieść skuteczność informacyjną komunikatów, szybko neutralizując te czynniki, które zakłócają procesy komunikacyjne. Badając sieć, możemy również odkryć nieformalne relacje i zależności w organizacji, co z kol...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy