Naucz się uczyć. Jak efektywnie przekazywać wiedzę

Z praktyki kierownika produkcji

Przeciętny nauczyciel – mówi. 
Dobry nauczyciel – wyjaśnia. 
Wyśmienity nauczyciel – demonstruje. 
Wielki nauczyciel – inspiruje.
Hermann Hesse

Nauczyciele, wykładowcy, a od dekady również kierownicy, menedżerowie oraz liderzy zastanawiają się, jak skutecznie uczyć, aby uczeń lub pracownik zdobył określoną wiedzę i umiejętność, by móc ją wykorzystywać w swej codziennej pracy, oczywiście z zyskiem dla firmy, zespołu i siebie. Trzeba działać w taki sposób, by pracownik dostrzegał realne korzyści z nabywanej wiedzy i czuł się zmotywowany, by ją rozwijać już nie tylko przy współudziale przełożonego, ale również samodzielnie.

Właściwy proces nauczania firmy zaczyna się już od kadry menedżerskiej i kolejno obejmuje poszczególne grupy zawodowe. Należy oczywiście pamiętać, aby kadrze proponować szkolenia otwarte, gdyż niezręcznie byłoby uczyć grupę ludzi o różnym poziomie kompetencji i pozostających wobec siebie w hierarchicznej zależności. Istotne jest również to, aby wszyscy pracownicy w firmie, hali produkcyjnej, zespole czy departamencie porozumiewali się tym samym językiem, używając podobnych skrótów i haseł. 

Równie ważne jest uświadomienie sobie, że zmiana otaczającego nas świata wymaga od menedżerów modyfikacji własnych form działania i myślenia. Rzeczywistość się zmienia i formy myślenia o niej również powinny ulegać zmianom. Działania, które podejmował lider wczoraj, dziś już mogą nie być dobre, a podejmowane dziś – jutro mogą okazać się nieskuteczne. Rynek się zmienia, podobnie jak zmieniają się nasi pracownicy i otoczenie biznesu. To, w jaki sposób menedżer definiuje zarządzanie i kierowanie albo nazywa swoich pracowników, ma wpływ na ich postawy i zachowania. Istotne jest więc używanie podczas udzielania instruktażu właściwego języka, dopasowanego do poziomu kompetencji po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy