Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki kierownika produkcji

19 lutego 2019

NR 49 (Luty 2019)

Model GROW a efektywne zarządzanie

0 171

Czytając artykuły na temat modelu GROW, można zobaczyć takie sformułowania, jak: „najbardziej popularne narzędzie”, „najbardziej znane rozwiązanie” czy też „najczęściej używany model”. Jednak nie do końca jest tak, że każdy go zna. Masz pełne prawo jako praktyk: kierownik produkcji, team lider czy mistrz po prostu nie wiedzieć, że istnieje taki model. Być może w swojej pracy używasz podobnych narzędzi czy sposobów, jakie opisuje to podejście, ale nawet nie przypuszczasz, że to właśnie ta metoda.

Dlaczego dobrze jest znać model GROW? Dlaczego tego typu modele warto poznać i stosować? Największą ich zaletą jest zwiększanie świadomości funkcjonowania konkretnych mechanizmów. To, co do tej pory działało intuicyjnie czy też zostało wypracowane metodą prób i błędów przez konkretnego szefa, staje się narzędziem, którego używa on w świadomy sposób. Często słyszę na szkoleniu takie wypowiedzi: robiłem podobnie, ale dzięki temu, że nazwałem to, co się sprawdzało, będę stosował te techniki w bardziej świadomy sposób. Według mnie jest to kluczowa moc modeli i przetestowanych mechanizmów: dodają one pewności w ich stosowaniu. Dodatkowo ułatwiają również pracę, bo krok po krok pokazują, co i jak robić.

Definicja modelu GROW

W takim razie przyjrzyjmy się temu, jak definiowany jest model GROW – czyli po prostu „rośnij”. Nazwa ta jest akronimem stworzonym na podstawie pierwszych liter najważniejszych elementów modelu. Jest to jedna z bardziej popularnych metod wykorzystywanych w zarządzaniu, której korzenie sięgają coachingu (tam pierwotnie stosowano takie podejście). Nazwa „rośnij” pokazuje, że dzięki temu podejściu ma wzrosnąć efektywność pracownika czy zespołu. Metoda jest przydatna tam, gdzie potrzebujemy rozwiązać problem albo ważna jest praca w oparciu o osiąganie celów. Model GROW pozwala przejść proces wyznaczenia celów i w oparciu o dostępne nam środki opracować kilka alternatywnych planów ich realizacji. Gdy takie podejście jest wykorzystywane przez szefa, ważna jest również pomoc w zmotywowaniu pracownika do działania poprzez zaplanowanie lub wykonanie pierwszego kroku na drodze do realizacji celów.
Model został opracowany przez Grahama Aleksandra oraz Alana Fine’a, a spopularyzowany przez Johna Whitmore’a.
Podejście, jak już pisałam, wywodzi się z coachingu i często jest określane jako jedno z narzędzi coacha. To, że ten model ma swój rodowód w coachingu, oznacza, że sprawdza się szczególnie w takich relacjach szef – pracownik, gdzie te dwie osoby na co dzień ściśle ze sobą współpracują. W efekcie przełożony pełni rolę nieformalnego coacha. Może to też oznaczać, że szef nie zawsze wykorzystuje cały model, ale korzysta z jego elementów, które w największym stopniu są mu przydatne do rozwiązywania problemu czy też realizacji postawionych przed pracownikiem lub zespołem celów.

4 kroki (główne elementy) modelu GROW

Model GROW to konkretne kroki, które prowadzą szefa i podwładnego do założonego celu. Każdy z kroków jest tak opisany, aby łatwo można go było zastosować w praktyce.

Goal, czyli cel
W tym kroku bardzo ważne jest ustalenie celu dla całego zespołu lub pracownika. Ma być on: realny (możliwy do osiągnięcia, ale jednocześnie motywujący), konkretnie opisany. Powinien mieć również jasno określony termin rea-
lizacji. Zazwyczaj szefowie stosują przy wyznaczaniu celu zasadę SMART, czyli wykorzystują jeszcze jeden popularny model w zarządzaniu ludźmi. 

Reality – rzeczywistość: 

  • W jakim punkcie pracownik lub zespół znajduje się obecnie?
  • Z jakiego punktu pracownik lub zespół zacznie realizować swój cel? 

Można powiedzieć, że jest to opis sytuacji wyjściowej. Dobrze, gdy stan obecny jest określony w jak najbardziej obiektywny sposób. 

Options/obstacles – opcje/przeszkody:

  • Jakie działania można podjąć?
  • Jakie przeszkody mogą pojawić się w drodze do realizacji celu?

Z jednej strony warto prześledzić wszystkie aspekty, które mogą pomóc pracownikowi lub zespołowi w dążeniu do celu. Z drugiej – warto określić przeszkody mogące stanąć na drodze do osiągnięcia założonego wyniku.

Will – wybór rozwiązania
Czasami ten punkt nazywany jest pierwszym krokiem. Tutaj kluczowe jest, by ustalić z pracownikiem lub zespołem, co jest ważne na początku drogi, w efekcie której ma być zrealizowany cel. Jest to odpowiedź na pytanie: od czego zaczniemy? 

Model GROW „na produkcji”

Czy można stosować model GROW w zarządzaniu zespołem produkcyjnym? – jak najbardziej! Specyfika zarządzania działem produkcji polega na bardzo bliskiej współpracy pomiędzy bezpośrednim przełożonym a pracownikiem. Dzięki temu kierownicy najniższego szczebla często pełnią rolę zarówno przełożonego, jak i osoby, od której pracownicy uczą się nowych rzeczy w ramach codziennej współpracy. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że pełnią wobec podwładnych nieformalną rolę coacha. Na co dzień trenują z pracownikiem, by pracował w jak najbardziej efektywny sposób. Pomagają pracownikowi rozwijać nowe umiejętności (cele do osiągnięcia) i rozwiązywać praktyczne problemy, robią więc do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy