Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki kierownika produkcji

24 października 2018

NR 47 (Październik 2018)

Lojalność poszukiwana

0 844

Lojalność to ważna cecha wśród zatrudnionych, a szczególnie cenna jest w czasach tzw. rynku pracownika, gdy pozyskanie i utrzymanie nowej osoby nie jest łatwe. Dodatkowo coraz częściej w każdej branży lojalność (w różny sposób definiowana) uznawana jest za kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Jak sprawdzić, czy rekrutowany pracownik będzie lojalny?

Obecnie również w fabrykach coraz częściej dostrzega się wagę lojalności. Pracodawcy zwracają na nią uwagę w procesie zarządzania personelem: od rekrutacji i selekcji, przez tworzenie systemów motywacyjnych, które premiują tę cechę, po inne działania związane z kierowaniem ludźmi.

POLECAMY

W tym artykule poruszymy kilka problemów dotyczących kwestii lojalności pracownika:

Jak możemy rozumieć pojęcie lojalności? Praktycy i teoretycy opisują je w różny sposób. Każde przedsiębiorstwo powinno definiować cechy (postawy i zachowania), jakie są dla niego ważne.

O jakich elementach w procesie rekrutacji pamiętać, by zwiększyć szansę na zatrudnienie lojalnego pracownika? 

Na co zwrócić uwagę, by zatrudniony pracownik pozostał tak samo lojalny jak na początku swojej pracy, czyli jak w dłuższej perspektywie utrzymać lojalność?

Czym jest lojalność?

Pojęcie lojalności pracownika w stosunku do pracodawcy nie ma jednej definicji. Wymyka się próbie zaszufladkowania w precyzyjne, szeroko akceptowane pojęcie. Być może dobrze, że tak się dzieje, bo jest to podpowiedź, by każde przedsiębiorstwo samodzielnie wypracowywało rozumienie tego terminu. Takie podejście może pomóc w sprawdzaniu, jakiego człowieka potrzebujemy, czyli odpowiedzieć na pytanie, co oceniać, by w oczach przedsiębiorstwa nazwać pracownika lojalnym. Za każdym razem będzie to indywidualna definicja, która będzie zależała od wielu czynników: strategii firmy, typu stanowiska, na którym chcemy zatrudnić daną osobę, czy też aktualnej sytuacji rynkowej.

Mimo tego, że ustalenie jednolitej definicji nie jest łatwe, przyjrzyjmy się temu, jak organizacje próbują określić lojalność. Chyba najczęściej kojarzy się ona z długością pracy w danej firmie. Lojalny pracownik to taki, który nas szybko nie opuści, oczywiście gdy jednocześnie dobrze pracuje. Z perspektywy działu HR to konkretny wskaźnik efektywności pracy – tzw. wskaźnik retencji. Czym jest retencja? W zarządzaniu personelem termin ten oznacza zdolność organizacji do zatrzymania pracowników – zależy nam na tym, by jak najwięcej zatrudnionych osób chciało się na dłużej związać z przedsiębiorstwem. Dla działów HR pojęcie „lojalny pracownik” często jest po prostu tożsame z wysokim wskaźnikiem retencji.

Taki punkt widzenia często jest zbieżny z oczekiwaniami bezpośrednich przełożonych, gdyż także z ich perspektywy wysoka rotacja wśród pracowników nie jest dobrym zjawiskiem, bo utrudnia budowanie zespołu i codzienne zarządzanie grupą.

Obecnie jest to też jeden z głównych problemów firm produkcyjnych. W niektórych miastach już jakiś czas temu pojawiły się billboardy fabryk, które oferują operatorom pieniądze za sam fakt zatrudnienia się u nich, czyli kwestia dłuższego zatrzymania pracownika w firmie staje się newralgiczna.

Gdy szukamy lojalnych osób do pracy,  ważne jest nie tylko sprecyzowanie naszych wymagań,  ale równocześnie pokazywanie pracownikowi,  co w zamian otrzyma. Musi zaistnieć zbieżność  pomiędzy oczekiwaniami wobec pracownika a tym,  co firma może mu zaoferować.

Wracając do pojęcia lojalności, chęć dłuższego związania się z organizacją jest tylko i wyłącznie jednym elementem definicji. Jeśli zapytamy kadrę zarządzającą danej firmy, jakiego pracownika określiliby jako lojalnego, w odpowiedzi usłyszymy listę cech i postaw, które są ważne dla tego konkretnego przedsiębiorstwa.

Poniżej kilka skojarzeń pracodawców w odpowiedzi na pytanie o lojalność. 

Lojalny pracownik:

 • jest uczciwy, sumienny i rzetelny w relacji z innymi ludźmi,
 • można na nim polegać, np. zostanie po godzinach pracy,
 • jest fair w stosunku do współpracowników i szefostwa,
 • angażuje się w pracę zespołu lub firmy,
 • solidnie pracuje, 
 • identyfikuje się z zakładem, np. przestrzega ogólnofirmowych zasad.

To oczywiście nie jest pełna lista postaw i cech kojarzących się z hasłem lojalność. Moim celem nie jest jednak ułożenie definicji czy opisanie jak najszerzej tego zjawiska, lecz pokazanie, że każda firma może
stworzyć swój własny wykaz. W takim katalogu powinny znajdować się te postawy, cechy, konkretne zachowania czy opisy pokazujące, jak powinna wyglądać relacja pracodawca – pracownik, które dla konkretnego przedsiębiorstwa są kluczowe. Często za stworzenie takiej listy odpowiada dział personalny, ale dobrze jest, gdy współuczestniczą w tym kierownicy różnych szczebli. Dzięki temu jest to praktyczne zestawienie. Warto jak najbardziej konkretnie przedstawić pożądane cechy (np. w formie mierzalnych opisów behawioralnych) – to ułatwi proces rekrutacji i selekcji. 

Jeśli naszym celem jest sprawdzenie, czy pracownik będzie lojalny, to taka lista jest do tego podstawą. Przygotowując się do procesu rekrutacji i selekcji oraz przeprowadzając go, wiemy, na co zwracać uwagę.

Jest jeszcze jedno rozumienie pojęcia lojalności, czyli jej aspekt prawny – przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz kwestia nieuczciwej konkurencji. Te zagadnienia – jeśli występują w pracy danej osoby – są regulowane poprzez Kodeks pracy oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a dodatkowo przez wewnętrzne regulaminy każdej organizacji. Przestrzeganie tak rozumianej lojalności to obowiązek zatrudnionej osoby.

Podsumowując: kluczowe dla każdej firmy jest zdefiniowanie pojęcia lojalności. Jest to punkt wyjścia, by wiedzieć, jakie zachowania, cechy czy postawy mamy sprawdzać w procesie rekrutacji i selekcji. 

Wydaje się, że jest to bardzo oczywiste. Jak zwraca uwagę dr Ilona Świątek-Barylska (autorka książki Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe), mimo iż lojalność traktuje się jako warunek podstawowy w procesie rekrutacji, rzadko zdarza się, że opisane są konkretne zachowania, cechy itd. opisujące lojalność na przykład w profilach kandydatów. Przyczyną takiego stanu jest właśnie to, że organizacje nie zdefiniowały konkretnie tego pojęcia, a samo hasło lojalność jest ogólnikiem, który trudno oceniać.

Lojalność jako proces dwustronny

Lista cech pracownika pod kątem lojalności to jasno sprecyzowane oczekiwania pracodawcy. By jednak mówić o lojalnym pracowniku, trzeba odpowiedzieć na pytanie, co w zamian daje pracodawca. Pokazuje to, że prowadząc rekrutację i selekcję, nie można jednostronnie mówić o lojalności. Jest to proces dwustronny, a etap naboru stanowi początek drogi do budowania lojalności pracowniczej. Lojalność jest relacją pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Już tworząc listę cech, warto przyjrzeć się temu, co firma daje zatrudnionym osobom. Czy rzeczywiście nagradzamy te cechy, zachowania, sposoby pracy, które wcześniej określiliśmy jako priorytetowe? Jest to ważne, gdyż większość nowo zatrudnionych osób na początku jest mocno zmotywowana, zaangażowana w pracę oraz chce jak najlepiej wywiązywać się z zadań, czyli stanowi dobry potencjał na przyszłość. Jednak po pierwszym okresie współpracy, jeśli pracodawca nie będzie świadomie zarządzał personelem, można to stracić. Dlatego gdy szukamy lojalnych osób do pracy, ważne jest nie tylko sprecyzowanie naszych wymagań, ale równocześnie pokazywanie pracownikowi, co w zamian otrzyma. Musi zaistnieć zbieżność pomiędzy oczekiwaniami wobec pracownika a tym, co firma mu może zaoferować.

Proces doboru personelu jest ważny

Choć wydaje się oczywiste, że od tego, jakich wybierzemy ludzi, zależy, w jaki sposób będą później pracowali, to jednak nie wszystkie firmy przykładają dużą wagę do rekrutacji i selekcji na takie podstawowe stanowiska, jak np. operatorzy. Często też, jeśli już przedsiębiorstwo wypracowało schemat rekrutacji i selekcji, ogranicza się on do sprawdzenia prostych umiejętności. Aby pozyskać lojalnych pracowników, to nie wystarczy. Proces rekrutacji musi uwzględniać różnego typu oczekiwania pracodawcy. Na co więc zwrócić uwagę?

 • Rekrutacja i selekcja to zadanie nie tylko dla działu kadr
  Dobrze jest włączyć w proces selekcji bezpośrednich przełożonych przyszłych pracowników i wspólnie z nimi opracować cały proces poszukiwania nowych osób. Szefowie, którzy w największym stopniu znają specyfikę pracy, są kluczowi w ocenie potencjału kandydata. Takie rozwiązanie jest ważne szczególnie w pozyskiwaniu pracowników właśnie na stanowiska produkcyjne, gdyż ich specyfikę czasami trudno zrozumieć osobom pracującym w innych działach firmy. Niektóre fabryki niechętnie korzystają z takich rozwiązań, ponieważ zwiększa to koszt rekrutacji. Warto oszacować koszty i porównać z zyskami, takimi jak trafność wyboru, mniejsza fluktuacja kadr itd.
 • Nie idź na skróty, które czasami podpowiadają rekruterzy
  Są tacy, którzy twierdzą, że na podstawie informacji z CV dowiemy się, czy możemy liczyć na to, że pracownik zostanie u nas na dłużej (jeśli rozumiemy lojalność jako gotowość pracownika do wieloletniej pracy). Niestety nie wystarczy spojrzeć na to, jak długo ta osoba pracowała w innych firmach, by móc przewidzieć, jak będzie u nas. Ograniczenie się do takiego sprawdzenia może być obarczone dużym błędem. Sam fakt, że pracownik rzadko zmieniał pracę, to za mało, by wyciągać wnioski. Być może powody były inne, niż zakładamy, więc tak naprawdę ważna jest dobrze przygotowana i przeprowadzona rozmowa, z której możemy się dowiedzieć więcej. Pamiętajmy też, że obecnie coraz bardziej profesjonalnie do rekrutacji jest przygotowany nie tylko pracodawca, ale i pracownik, co nie ułatwia oceny danej osoby. To dlatego tak ważny jest udział w procesie rekrutacji i selekcji bezpośredniego przełożonego – ma on tutaj dodatkowe zadanie, ja...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy