Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki kierownika produkcji

24 października 2018

NR 47 (Październik 2018)

Lojalność poszukiwana

0 96

Lojalność to ważna cecha wśród zatrudnionych, a szczególnie cenna jest w czasach tzw. rynku pracownika, gdy pozyskanie i utrzymanie nowej osoby nie jest łatwe. Dodatkowo coraz częściej w każdej branży lojalność (w różny sposób definiowana) uznawana jest za kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Jak sprawdzić, czy rekrutowany pracownik będzie lojalny?

Obecnie również w fabrykach coraz częściej dostrzega się wagę lojalności. Pracodawcy zwracają na nią uwagę w procesie zarządzania personelem: od rekrutacji i selekcji, przez tworzenie systemów motywacyjnych, które premiują tę cechę, po inne działania związane z kierowaniem ludźmi.

W tym artykule poruszymy kilka problemów dotyczących kwestii lojalności pracownika:

Jak możemy rozumieć pojęcie lojalności? Praktycy i teoretycy opisują je w różny sposób. Każde przedsiębiorstwo powinno definiować cechy (postawy i zachowania), jakie są dla niego ważne.

O jakich elementach w procesie rekrutacji pamiętać, by zwiększyć szansę na zatrudnienie lojalnego pracownika? 

Na co zwrócić uwagę, by zatrudniony pracownik pozostał tak samo lojalny jak na początku swojej pracy, czyli jak w dłuższej perspektywie utrzymać lojalność?

Czym jest lojalność?

Pojęcie lojalności pracownika w stosunku do pracodawcy nie ma jednej definicji. Wymyka się próbie zaszufladkowania w precyzyjne, szeroko akceptowane pojęcie. Być może dobrze, że tak się dzieje, bo jest to podpowiedź, by każde przedsiębiorstwo samodzielnie wypracowywało rozumienie tego terminu. Takie podejście może pomóc w sprawdzaniu, jakiego człowieka potrzebujemy, czyli odpowiedzieć na pytanie, co oceniać, by w oczach przedsiębiorstwa nazwać pracownika lojalnym. Za każdym razem będzie to indywidualna definicja, która będzie zależała od wielu czynników: strategii firmy, typu stanowiska, na którym chcemy zatrudnić daną osobę, czy też aktualnej sytuacji rynkowej.

Mimo tego, że ustalenie jednolitej definicji nie jest łatwe, przyjrzyjmy się temu, jak organizacje próbują określić lojalność. Chyba najczęściej kojarzy się ona z długością pracy w danej firmie. Lojalny pracownik to taki, który nas szybko nie opuści, oczywiście gdy jednocześnie dobrze pracuje. Z perspektywy działu HR to konkretny wskaźnik efektywności pracy – tzw. wskaźnik retencji. Czym jest retencja? W zarządzaniu personelem termin ten oznacza zdolność organizacji do zatrzymania pracowników – zależy nam na tym, by jak najwięcej zatrudnionych osób chciało się na dłużej związać z przedsiębiorstwem. Dla działów HR pojęcie „lojalny pracownik” często jest po prostu tożsame z wysokim wskaźnikiem retencji.

Taki punkt widzenia często jest zbieżny z oczekiwaniami bezpośrednich przełożonych, gdyż także z ich perspektywy wysoka rotacja wśród pracowników nie jest dobrym zjawiskiem, bo utrudnia budowanie zespołu i codzienne zarządzanie grupą.

Obecnie jest to też jeden z głównych problemów firm produkcyjnych. W niektórych miastach już jakiś czas temu pojawiły się billboardy fabryk, które oferują operatorom pieniądze za sam fakt zatrudnienia się u nich, czyli kwestia dłuższego zatrzymania pracownika w firmie staje się newralgiczna.

Gdy szukamy lojalnych osób do pracy,  ważne jest nie tylko sprecyzowanie naszych wymagań,  ale równocześnie pokazywanie pracownikowi,  co w zamian otrzyma. Musi zaistnieć zbieżność  pomiędzy oczekiwaniami wobec pracownika a tym,  co firma może mu zaoferować.

Wracając do pojęcia lojalności, chęć dłuższego związania się z organizacją jest tylko i wyłącznie jednym elementem definicji. Jeśli zapytamy kadrę zarządzającą danej firmy, jakiego pracownika określiliby jako lojalnego, w odpowiedzi usłyszymy listę cech i postaw, które są ważne dla tego konkretnego przedsiębiorstwa.

Poniżej kilka skojarzeń pracodawców w odpowiedzi na pytanie o lojalność. 

Lojalny pracownik:

  • jest uczciwy, sumienny i rzetelny w relacji z innymi ludźmi,
  • można na nim polegać, np. zostanie po godzinach pracy,
  • jest fair w stosunku do współpracowników i szefostwa,
  • angażuje się w pracę zespołu lub firmy,
  • solidnie pracuje, 
  • identyfikuje się z zakładem, np. przestrzega ogólnofirmowych zasad.

To oczywiście nie jest pełna lista postaw i cech kojarzących się z hasłem lojalność. Moim celem nie jest jednak ułożenie definicji czy opisanie jak najszerzej tego zjawiska, lecz pokazanie, że każda firma może
stworzyć swój własny wykaz. W takim katalogu powinny znajdować się te postawy, cechy, konkretne zachowania czy opisy pokazujące, jak powinna wyglądać relacja pracodawca – pracownik, które dla konkretnego przedsiębiorstwa są kluczowe. Często za stworzenie takiej listy odpowiada dział personalny, ale dobrze jest, gdy współuczestniczą w tym kierownicy różnych szczebli. Dzięki temu jest to praktyczne zestawienie. Warto jak najbardziej konkretnie przedstawić pożądane cechy (np. w formie mierzalnych opisów behawioralnych) – to ułatwi proces rekrutacji i selekcji. 

Jeśli naszym celem jest sprawdzenie, czy pracownik będzie lojalny, to taka lista jest do tego podstawą. Przygotowując się do procesu rekrutacji i selekcji oraz przeprowadzając go, wiemy, na co zwracać uwagę.

Jest jeszcze jedno rozumienie pojęcia lojalności, czyli jej aspekt prawny – przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz kwe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy