Zwinne wywarzanie, czyli udoskonalenie lean

Temat numeru

O szczupłym wytwarzaniu napisano już wiele, ale nadal nie jest ono powszechnie stosowanym rozwiązaniem w polskich przedsiębiorstwach. Jedną z trudności wdrożenia Lean Manufacturing jest zmiana kultury organizacji. 

Powszechnym stwierdzeniem, jakie słyszane jest na korytarzach firm, to „nie da się”. Jednak te organizacje, które nie wiedzą, że się nie da i skutecznie korzystają z tego, co oferuje Lean, zostawiają konkurencję w tyle, obniżając dzięki tej koncepcji koszty, poprawiają jakość i czasy realizacji. 

REKLAMA

​​

Jednak z biegiem czasu rynek wymusi na niechętnych do zmian organizacjach usprawnienia, gdyż będzie to jedyny sposób, aby przetrwać. Warto dostrzec, że pandemia pokazała, w jak  ogromnym stopniu liczne organizacje nie są przygotowane na trudne czasy. Pokazała, że zmiany są konieczne, gdyż bez nich nie będą w stanie dostosować się do otoczenia. 

Przedsiębiorstw, które zaczną praktykować Lean będzie coraz więcej, a ci, którzy zaufali szczupłym rozwiązaniom wcześniej, pójdą o krok dalej w kierunku metod zwinnych w wytwarzaniu, czyli Agile Manufacturing.

Czym jest Agile?

Agile oznacza po polsku zwinny i – podobnie jak w przypadku Lean – odnosi się do sposobu myślenia, które w konsekwencji przekłada się na umiejętność szybkiej reakcji na potrzeby klienta oraz zmiany na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli kosztów i jakości. Agile często traktowane jest jako rozszerzenie koncepcji Lean, pójście o krok dalej. Można powiedzieć, że jest to udoskonalenie szczupłego zarządzania.

Agile kojarzy się często z obszarem IT, co jest jak najbardziej słuszne, gdyż wywodzi się z koncepcji zwinnego wytwarzania oprogramowania. W 2001 r., w stanie Utah w USA, spotkała się grupa inżynierów oprogramowania, aby wypracować lepsze metody wytwarzania, które mogą konkurować z powszechnie znanym modelem kaskadowym. Efektem ich pracy był Manifest Agile, który brzmi następująco:

Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić:

  • Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi;
  • Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji;
  • Współpracę z klientem od negocjacji umów;
  • Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu [1].

Oznacza to, że elementy zapisane po prawej stronie są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej (wyboldowane).

Idee powyższego manife...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy