Wyższy poziom satysfakcji

Z praktyki kierownika produkcji

Badanie opinii pracowników jest źródłem wiedzy na temat ich satysfakcji z pracy, motywacji, potrzeb i postrzegania przez nich firmy. Dzięki regularnie przeprowadzanym badaniom firma zyskuje wiedzę na temat poziomu tych elementów, może łatwo monitorować wszelkie zmiany i szybko reagować, gdy ma do czynienia ze znacznym spadkiem satysfakcji.

Satysfakcja z pracy to pozytywne i negatywne uczucia oraz postawy odnoszące się do realizowanych przez pracowników obowiązków zawodowych (D.P. Schulz, S.E. Schulz 2002, s. 296). Może być określana jako pozytywna lub negatywna. Prowadząc badania satysfakcji pracowniczej, tworzy się zwykle szersze skale, które mają zobrazować poziom satysfakcji respondentów.

REKLAMA

​​

Badania satysfakcji z pracy cieszą się największą popularnością spośród badań opinii pracowników. Zazwyczaj są powtarzane cyklicznie, na przykład raz do roku. Często swoim zasięgiem obejmują całą organizację. Mogą też objąć jedynie jej część – kluczowe obszary, na przykład wyłącznie dział produkcji. Badania satysfakcji można łączyć z badaniami opinii na temat współpracy z poszczególnymi działami czy liderami.

Systematyczna diagnoza satysfakcji pracowników działu produkcji pozwala zidentyfikować czynniki, które wpływają negatywnie na jakość wykonywanej pracy. Dzięki badaniu można diagnozować przyczyny rotacji pracowników oraz budować wizerunek pracodawcy (sprawdzamy, jak pracownicy postrzegają firmę jako pracodawcę). 
Badanie satysfakcji wspiera niekiedy proces poprawy pracy i ulepszania miejsca zatrudnienia. W ramach badania można pytać o sugestie dotyczące zmian na linii produkcyjnej, a także identyfikować główne obszary niezadowolenia pracowników.

Kto przeprowadza badanie?

Warto wybrać jedną osobę, która będzie odpowiadała za przeprowadzenie badania satysfakcji. Osoba ta nie musi samodzielnie odpowiadać za zaplanowanie i przygotowanie całego badania. Oprócz niej warto wyznaczyć dwie lub trzy inne osoby, które stworzą zespół sondażowy, który przedyskutuje cele i obszary badawcze. Prowadząc badania w obszarze produkcyjnym, warto zadbać, by w grupie sondażowej znaleźli się np. lider i kierownik produkcji lub przedstawiciel załogi.

Cały sondaż może zostać zrealizowany wewnątrz firmy przez wewnętrznych specjalistów...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy