Wdrażanie Kaizen i zmiana myślenia zespołu

Z praktyki kierownika produkcji Otwarty dostęp

Wdrożenie i stosowanie zasad Kaizen z pewnością przyniesie wiele korzyści każdej organizacji. Jednak Samo wdrożenie takiego podejścia jest najłatwiejszym elementem. Prawdziwym wyzwaniem dla menedżera jest przekonanie pracowników do zmiany myślenia.

Kaizen to japońska filozofia, która koncentruje się na stopniowym doskonaleniu małymi krokami. Zakłada ona, że powolne wprowadzanie niewielkich udoskonaleń spowoduje zmiany na dużą skalę. Już ten element, czyli powolne, stopniowe doskonalenie poprzez ulepszanie najmniejszych nawet elementów procesu jest całkiem innym podejściem do zarządzania niż znane na zachodzie, które cechuje się wielkimi inwestycjami i szybkimi zmianami.
Najważniejszym czynnikiem w Kaizen są pracownicy. To oni sprawiają, że ta filozofia działa. Podstawą jej funkcjonowania jest wysiłek pracowników wkładany w doskonalenie organizacji, a zadaniem menedżera jest podnoszenie ich morale, doskonalenie komunikacji, angażowanie w szkolenia, budowanie zespołu i motywowanie1.
Skutecznie funkcjonująca filozofia Kaizen w organizacji charakteryzuje się współpracą wszystkich pracowników od najniższego do najwyższego szczebla.

REKLAMA

​​

Zmiana myślenia

Jak zmienić myślenie pracowników, aby ciągłe doskonalenie stało się dla nich naturalne, a każdy element ich pracy postrzegali jako możliwy do usprawnienia? Jest niezwykle trudne i czasochłonne wyzwanie, które wymaga sięgnięcia do literatury z zakresu motywacji, coachingu, psychologii i socjologii. Dodatkowo należy bardzo dokładnie poznać swoją organizację, a następnie pozyskaną wiedzę przełożyć na działanie mające na celu zmianę przekonań pracowników.

Szkolenia

Inwestycja w szkolenia jest konieczna. Bez nich pracownicy nie będą wiedzieli, z czym mają do czynienia i jak działać. Nieznajomość zagadnień filozofii Kaizen wzbudzi niepokój i krytykę. Brak szkoleń i informacji szczególnie negatywnie wpłynie na osoby, które na każdą zmianę reagują głośno i zniechęcają przy tym innych, nieświadomie powodując spadek morale. 
Dlatego – zanim w ogóle przystąpi się do uruchomienia Kaizen – w pierwszej kolejności należy zapoznać pracowników z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami. Mimo utrudnienia w postaci braku czasu na szkolenia, co często wynika z braków kadrowych, koniecznie należy ten czas wygospodarować. Co ważne, szkolenie nie może polegać na krótkim, godzinnym zaprezentowaniu pracownikowi istoty Kaizen i wynikających z tego korzyści finansowych lub rzeczowych. Warto sobie zadać pytanie, czy rozwijanie pracowników i ich z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy