Sukcesy klientów w branży produkcyjnej dzięki FlowDog: studia przypadków optymalizacji procesów

Otwarty dostęp

W branży produkcyjnej wydajność i optymalizacja procesów mają kluczowe znaczenie. Bezpośrednio wpływają na ponoszone koszty, jakość produktów oraz zdolność przedsiębiorstw do konkurowania na rynku. Dlatego tak ważna jest optymalizacja procesów, która pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszyć zużycie surowców, a w efekcie obniżyć koszty jednostkowe produktu. Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja procesów to najlepszy sposób na rozsądne wykorzystywanie zasobów ludzkich i maszynowych.

Poniżej prezentujemy studia przypadków trzech przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. W każdym z nich optymalizacja procesów przyniosła diametralne zmiany na poziomach organizacyjnym, komunikacyjnym i logistycznym. Wdrożenia zrealizowała firma FlowDog (LoVo Software Sp. z o.o.), oferująca nowoczesne rozwiązania webowe i mobilne do automatyzacji zadań.

REKLAMA

​​

1. Proces zarządzania dostawami i kierowcami z FlowDog – case study

Klientem FlowDog został uznany, międzynarodowy producent mieszanek paszowych, premiksów, koncentratów i pasz specjalnych przeznaczonych dla hodowców bydła, drobiu i trzody chlewnej. Tak duże przedsiębiorstwa zwykle mierzą się z ogromem pracy i – co za tym idzie – licznymi utrudnieniami w codziennym działaniu.

Wyzwania

W miarę szybkiego rozwoju firma zaczęła mierzyć się z problemami natury logistycznej. Kierowcy, którzy zajmowali się odbiorem i dostarczaniem towarów, zmagali się m.in. z:

 • długim czasem oczekiwania na wjazd do zakładu
 • nieoptymalną, przypadkową kolejnością wjeżdżania pojazdów na teren zakładu
 • brakiem uporządkowanej wiedzy o oczekujących transportach.

Wszystko to przyczyniło się do niskiej satysfakcji dostawców z obsługi w procesie logistycznym, czego dowodem były liczne negatywne opinie. 

Rozwiązania z zakresu optymalizacji procesów

W pierwszej kolejności zainstalowano na terenie zakładu specjalne kioski, w których dostawcy mogli się rejestrować od razu po przyjeździe. Dzięki temu pracownik obsługi od razu wiedział, jakie transporty czekają w kolejce i mógł zaplanować kolejność ich wpuszczania. Poruszanie się po terenie zakładu umożliwiają kierowcom wydrukowane bilety.

Dzięki integracji z systemem wewnętrznym, który wysyła szczegółowe dane dotyczące zamówień, wyeliminowano konieczność ich ręcznego wpisywania. FlowDog zapewnił również wgląd do planowanych dostaw oraz automatyczne wysyłanie informacji o wadze załadunku.

Automatyzacja ważenia pojazdów była możliwa za sprawą integracji z systemem wag oraz systemem kamer. Efektem optymalizacji jest oszczędność czasu, wczesne wykrywanie ewentualnych błędów, lepsze zarządzanie kolejką pojazdów, usprawnienie procesu raportowania oraz poprawa komunikacji w całym procesie. 

2. Procesy logistyczne na hali produkcyjnej z FlowDog – case study klienta Metal Tech

Metal Tech to uznany producent maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Jego wyroby można znaleźć na terenie całego świata. FlowDog wdrożył w firmie aplikację, która zautomatyzowała procesy biznesowe, przynosząc szereg korzyści, w tym redukcję kosztów, oszczędność czasu czy podniesienie efektywności działania.

Wyzwania

Przedsiębiorstwu zależało na tym, aby uporządkować procesy logistyczne występujące w hali produkcyjnej. W firmie nie istniała standaryzacja procesów wewnątrz magazynu, co skutkowało licznymi opóźnieniami oraz niemożliwością rezerwacji sprzętów. Powodowało to nieustanne problemy w zarządzaniu zadaniami, straty czasu oraz inne trudności w codziennej pracy.

Rozwiązania z zakresu optymalizacji procesów

Eksperci FlowDog zautomatyzowali procesy biznesowe w firmie Metal Tech oraz wdrożyli system, który usprawnił m.in. procesy logistyczne w hali produkcyjnej. W ramach współpracy usprawniono:

 • procesy rezerwacji miejsc w magazynie oraz zamawiania wózków widłowych
 • zarządzanie i monitoring dokumentacji, związanej z rezerwacją i dostępnością miejsc magazynowych
 • proces komunikacji pracowników, dotyczący sprzętu oraz dokonywania rezerwacji 
 • proces zarządzania zgłoszeniami
 • sprawowanie kontroli nad bieżącą pracą w magazynie.
   

Optymalizacja przebiegła sprawnie i przyczyniła się do uporządkowania procesów produkcyjnych, dzięki czemu firma mogła działać sprawniej i efektywniej. 

3. Automatyzacja zleceń na hali produkcyjnej z FlowDog – case study klienta kicpak.pl

Kic-Pak to producent folii oraz opakowań foliowych, który działa na polskim rynku od ponad 30 lat. Specjalizuje się w produkcji folii opakowaniowej, termokurczliwej, rolniczej, budowlanej oraz folii strech. To kolejna firma z branży produkcyjnej, która zdecydowała się na współpracę z zespołem FlowDog. Co ją do tego skłoniło? 

Wyzwania

Wraz z dynamicznym rozwojem działalności w przedsiębiorstwie zaczęły pojawiać się problemy, które utrudniały codzienną pracę. Były to m.in.:

 • brak informacji o dostępności surowców
 • trudności w określeniu realnego terminu realizacji zlecenia
 • brak czytelnego harmonogramu dotyczącego obłożenia linii produkcyjnych
 • brak harmonogramu dotyczącego dostępności maszyn
 • chaotyczne przepływy informacji
 • niezadowalająca organizacja dostaw z magazynu
 • brak rozliczeń produktów oraz pracowników
 • brak panelu meldunkowego, określającego m.in. wydajność pracowników
 • brak danych, dotyczących realnego wykorzystania materiałów do produkcji.
   

By wyeliminować trudności i podnieść dotychczasowy standard pracy, Kic-Pak zdecydował się podjąć współpracę z FlowDog. Producentowi zależało na tym, aby szybko uporządkować newralgiczne procesy i usprawnić działanie firmy. 

Rozwiązania z zakresu optymalizacji procesów

Specjaliści FlowDog przeanalizowali procesy w przedsiębiorstwie i wprowadzili automatyzację, dzięki której wzrosła efektywność działania, transparentność i wygoda pracy. Nowy system obsługuje kluczowe procesy magazynowe: wprowadzanie dostaw, rezerwację oraz przesunięcia wewnętrzne z magazynu na produkcję. Rozwiązanie umożliwia m.in.:  

 • automatyczne przekazywanie informacji o zleceniach do magazynu i na linie produkcyjne
 • prezentację ilości dostępnych surowców, które można zarezerwować i przypisać pod dane zamówienie
 • dostępność przejrzystych harmonogramów
 • możliwość włączania i wyłączania harmonogramów poszczególnych maszyn
 • dostęp do panelu meldunkowego, w którym raportuje się wykonaną pracę, nadwyżki, braki czy odpady
 • generowanie i drukowanie etykiet z informacją o wyprodukowanych ilościach, które naklejane są na palety.
   

System wdrożony przez FlowDog w czytelny sposób prezentuje pracownikowi magazynu Kic-Pak stany magazynowe oraz rezerwacje. Dzięki temu wie on, kiedy powinien zamówić kolejną dostawę surowców. Zarezerwowane materiały widoczne są dla niego jako dostawy, które należy dostarczyć na produkcję. Aby dowiedzieć się więcej o optymalizacji dla tego klienta, zobacz case study.

Optymalizacja w branży produkcyjnej – tylko z pomocą specjalistów

Należy pamiętać, że właściwie wdrożona optymalizacja procesów zapewnia nie tylko poprawę efektywności, ale też bezpieczeństwo operacyjne, redukując ryzyko awarii i przestojów i zapewniając ciągłości produkcji. Dlatego angażowanie doświadczonych specjalistów jest niezbędne do osiągnięcia trwałych rezultatów wdrożenia. Tylko wtedy przedsiębiorstwo może naprawdę skorzystać z potencjału, jaki niesie ze sobą optymalizacja. Dotyczy to nie tylko branży produkcyjnej, ale też każdej innej. By dowiedzieć się więcej o dobrych praktykach, związanych z automatyzacją w produkcji, koniecznie poznaj rozwiązania dla branży produkcyjnej, oferowane przez FlowDog.

Przypisy