Wdrażanie i rozwój rozwiązań Przemysłu 4.0 procesów produkcyjnych w celu stworzenia inteligentnej fabryki

Okiem inspektora

Istnieje wiele technologii, które składają się na określenie Przemysł 4.0. są one szeroko wykorzystywane w przemyśle i odpowiednie ich zastosowanie (synergia) pozwala stworzyć nam inteligentny proces produkcyjny, który możemy utożsamiać z Przemysłem 4.0. Poniżej skrótowo odniesiono się do najważniejszych technologii pozwalających stworzyć nam „inteligentną fabry-kę 4.0”.

Autonomiczne roboty

Autonomiczne roboty, do których zaliczamy roboty kolaboracyjne coboty (ang. Collaborative Robot) oraz roboty SCARA (ang. Selective Compliance Assembly Robot Arm). Są to roboty dostosowane do bliskiej współpracy z człowiekiem. W odróżnieniu od standardowego manipulatora nie wymagają one zabezpieczeń w postaci wygrodzenia, kurtyn świetlnych, skanerów bezpieczeństwa ani żadnych innych zewnętrznych elementów bezpieczeństwa, które uniemożliwiałyby bezpośredni kontakt człowieka z robotem. Pierwszym elementem dostosowanym do bezpośredniej pracy cobota z człowiekiem jest jego wygląd zewnętrzny (brak ostrych krawędzi i elementów, dołożone dodatkowe elementy służące do amortyzacji kolizji), zastosowano również elementy monitorowania otoczenia i pracy, takie jak wbudowane kamery skanery laserowe, czujniki siły, odległości, pozycji i momentu. Do rodziny robotów współpracujących zaliczamy również wózki samojezdne AGV (Automated Guided Vehicle) oraz AMR (Autonomus Mobile Robot). Wózki te poruszają się bezpośrednio po posadzce i nie wymagają dodatkowych elementów prowadzących, takich jak prowadniki kablowe czy szyny. Zazwyczaj komunikacja pomiędzy opisanymi powyżej wózkami a pozostałymi urządzeniami odbywa się za pomocą sygnału radiowego. Głównie wykorzystywane są do dostarczania części z magazynu na linię produkcyjną lub na linii produkcyjnej pomiędzy stanowiskami roboczymi.

Symulacje 

Po zakończeniu etapu projektowania procesu produkcyjnego powinna zostać wykonana symulacja pracy maszyny polegająca na przeniesieniu rzeczywistości do świata wirtualnego i odwzorowaniu zachowania maszyn podczas normalnej pracy. Dzięki takiemu działaniu można uniknąć wielu błędów, które zostałyby wykryte dopiero po uruchomieniu procesu produkcji i zaburzyłyby czas uruchomienia projektu.

POLECAMY

Cyberbezpieczeństwo 

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy