Wdrażanie i rozwój rozwiązań Przemysłu 4.0 procesów produkcyjnych w celu stworzenia inteligentnej fabryki

Okiem inspektora

Istnieje wiele technologii, które składają się na określenie Przemysł 4.0. są one szeroko wykorzystywane w przemyśle i odpowiednie ich zastosowanie (synergia) pozwala stworzyć nam inteligentny proces produkcyjny, który możemy utożsamiać z Przemysłem 4.0. Poniżej skrótowo odniesiono się do najważniejszych technologii pozwalających stworzyć nam „inteligentną fabry-kę 4.0”.

Autonomiczne roboty

Autonomiczne roboty, do których zaliczamy roboty kolaboracyjne coboty (ang. Collaborative Robot) oraz roboty SCARA (ang. Selective Compliance Assembly Robot Arm). Są to roboty dostosowane do bliskiej współpracy z człowiekiem. W odróżnieniu od standardowego manipulatora nie wymagają one zabezpieczeń w postaci wygrodzenia, kurtyn świetlnych, skanerów bezpieczeństwa ani żadnych innych zewnętrznych elementów bezpieczeństwa, które uniemożliwiałyby bezpośredni kontakt człowieka z robotem. Pierwszym elementem dostosowanym do bezpośredniej pracy cobota z człowiekiem jest jego wygląd zewnętrzny (brak ostrych krawędzi i elementów, dołożone dodatkowe elementy służące do amortyzacji kolizji), zastosowano również elementy monitorowania otoczenia i pracy, takie jak wbudowane kamery skanery laserowe, czujniki siły, odległości, pozycji i momentu. Do rodziny robotów współpracujących zaliczamy również wózki samojezdne AGV (Automated Guided Vehicle) oraz AMR (Autonomus Mobile Robot). Wózki te poruszają się bezpośrednio po posadzce i nie wymagają dodatkowych elementów prowadzących, takich jak prowadniki kablowe czy szyny. Zazwyczaj komunikacja pomiędzy opisanymi powyżej wózkami a pozostałymi urządzeniami odbywa się za pomocą sygnału radiowego. Głównie wykorzystywane są do dostarczania części z magazynu na linię produkcyjną lub na linii produkcyjnej pomiędzy stanowiskami roboczymi.

REKLAMA

​​

Symulacje 

Po zakończeniu etapu projektowania procesu produkcyjnego powinna zostać wykonana symulacja pracy maszyny polegająca na przeniesieniu rzeczywistości do świata wirtualnego i odwzorowaniu zachowania maszyn podczas normalnej pracy. Dzięki takiemu działaniu można uniknąć wielu błędów, które zostałyby wykryte dopiero po uruchomieniu procesu produkcji i zaburzyłyby czas uruchomienia projektu.

Cyberbezpieczeństwo 

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy