Autor: Adam Wysoczański

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz magistra na kierunku zarządzanie. Od 2012 r. pracuje w działach technicznych zakładów przemysłowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich działającego przy LSSE (Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej). Jest współautorem publikacji naukowych w tematyce Przemysłu 4.0. Interesuje się szeroko pojętą optymalizacją procesów przemysłowych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wdrażanie i rozwój rozwiązań Przemysłu 4.0 procesów produkcyjnych w celu stworzenia inteligentnej fabryki

Istnieje wiele technologii, które składają się na określenie Przemysł 4.0. są one szeroko wykorzystywane w przemyśle i odpowiednie ich zastosowanie (synergia) pozwala stworzyć nam inteligentny proces produkcyjny, który możemy utożsamiać z Przemysłem 4.0. Poniżej skrótowo odniesiono się do najważniejszych technologii pozwalających stworzyć nam „inteligentną fabry-kę 4.0”.

Czytaj więcej