Zakup maszyny od zagranicznego dostawcy – problemy w praktyce

Okiem inspektora

Zakup maszyny od zagranicznego dostawcy w praktyce wymaga dobrze sporządzonej umowy, która w pełni zabezpieczy interesy kupującego. Kontrakty zawierane z podmiotami zagranicznymi zwykle w swoich postanowieniach umownych zawierają odesłanie do stosowania przepisów prawa właściwych dla siedziby sprzedającego. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe i korzystne dla kupującego? A może, wbrew zapisom umownym, zastosowanie znajdą innE przepisy, których strony nie wzięły pod uwagę? W niniejszym artykule postaramy się wskazać, jakie zapisy umowne zamieścić, a jednocześnie czego wystrzegać się w dobrze skonstruowanej umowie.

Brak świadomości istnienia prawa międzynarodowego znajdującego zastosowanie w zawieranych umowach i jednocześnie niejako wyprzedzającego regulacje krajowe (przy jednoczesnym byciu częścią prawa krajowego w wyniku implementacji) jest dużym błędem pociągającym za sobą niejednokrotnie negatywne konsekwencje, co postaramy się wykazać na przykładzie.

Przykład
Polska firma X zamówiła u włoskiego producenta Y maszynę do produkcji plastikowych kubeczków. Po zapoznaniu się z ofertą i parametrami technicznymi urządzenia wysłała więc zamówienie. Mimo dużej wartości transakcja była prosta, a maszyna dostępna od ręki, nie negocjowano zatem dodatkowej umowy i nie zlecono prawnikowi sprawdzenia oferty. Kupujący czuł się bezpiecznie, bo otrzymał dobre warunki gwarancji. 
Pomimo początkowych opóźnień z realizacją zlecenia przez włoskiego producenta, maszyna ostatecznie została dostarczona do siedziby zamawiającego. Po dokonaniu montażu przez oddelegowanych w tym celu do Polski pracowników doszło do jej uruchomienia i rozpoczęcia długo planowanej produkcji. Już w pierwszych dniach okazało się, że maszyna ma mniejszą wydajność, niż zakładano, ujawniły się też liczne drobne wady, które jednak istotnie podwyższały koszty produkcji.
Po przeprowadzonym dochodzeniu i analizach ustalono, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest jeden z podzespołów, który – wbrew uzgodnieniom stro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy