Autor: Jacek Krzywania

RADCA PRAWNY 
Szef zespołu prawników Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2013 r. członek OIRP w Poznaniu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zakup maszyny od zagranicznego dostawcy – problemy w praktyce

Zakup maszyny od zagranicznego dostawcy w praktyce wymaga dobrze sporządzonej umowy, która w pełni zabezpieczy interesy kupującego. Kontrakty zawierane z podmiotami zagranicznymi zwykle w swoich postanowieniach umownych zawierają odesłanie do stosowania przepisów prawa właściwych dla siedziby sprzedającego. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe i korzystne dla kupującego? A może, wbrew zapisom umownym, zastosowanie znajdą innE przepisy, których strony nie wzięły pod uwagę? W niniejszym artykule postaramy się wskazać, jakie zapisy umowne zamieścić, a jednocześnie czego wystrzegać się w dobrze skonstruowanej umowie.

Czytaj więcej