Tork Vision Sprzątanie wnosi Przemysł 4.0 do działań sprzątających

Z praktyki kierownika produkcji

Tork, marka Essity, zrewolucjonizowała branżę wprowadzając w 2014 roku technologię sprzątania opartego na danych. Niewiele osób zdawało sobie wówczas sprawę, w jaki sposób rozwiązania cyfrowe mogą pomóc menadżerom i firmom sprzątającym w spełnieniu wymagań związanych ze sprzątaniem, bez konieczności zwiększania liczby personelu. Internet Rzeczy zmienia sposób działania wielu branż, ponieważ analizy oparte na danych pomagają zwiększać produktywność i efektywniej wykorzystywać zasoby.

Marka Tork wprowadziła ulepszone rozwiązanie - Tork Vision Sprzątanie. Dzięki cyfrowej technologii, kierownicy obiektów i pracownicy firm sprzątających mogą korzystać z danych
w czasie rzeczywistym. Wskazują one, kiedy i gdzie w zakładach jest potrzebne sprzątanie. Ponadto ułatwiają adaptację do zmieniających się wymagań higienicznych, pozwalają skupić się na priorytetach i uniknąć wykonywania zbędnych działań. Usługa pomaga również ustalić, czy nie ma przestojów w produkcji spowodowanych brakiem środków higienicznych w toaletach, szatniach
i pomieszczeniach socjalnych. 

Klienci Tork twierdzą, że przejście na sprzątanie oparte na danych pomogło im zwiększyć wydajność operacyjną, zmniejszyć ilość odpadów oraz:

  • zyskać pewność, że dozowniki pozostają napełnione przez 99% czasu1
  • zmniejszyć liczbę kontroli dozowników o 91%, oszczędzając tym samym setki godzin pracy rocznie2
  • oszczędzić 20% godzin sprzątania3 i skupić się na najważniejszych kwestiach.
     


Nasi klienci dostrzegają coraz więcej korzyści płynących ze sprzątania opartego na danych. To nie tylko zaopatrzenie pracowników w inteligentne rozwiązania, optymalizacja częstotliwości sprzątania i skrócenie czasu rozwiązywania problemów, ale zmiana całego modelu pracy. A to wszystko wpływa na poprawę zadowolenia personelu sprzątającego i wyników, umożliwiając pracownikom bardziej wydajną i przyjemniejsza pracę – mówi Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager, Tork.

Kierownicy obiektów szukają sposobów jak zapewnić wysokie standardy sprzątania oraz rozwiązywać problemy i rozpatrywać reklamacje – dodaje Wojciech Nizio. W przeprowadzonej ankiecie4 100% badanych stwierdziło, że sprzątanie oparte na danych pomaga poprawić higienę w zakładzie, a 80% odnotowało spadek liczby reklamacji w efekcie korzystania z systemu Tork. Wyniki wskazują na pozytywny wpływ Tork Vision Sprzątanie również w obszarach raportowania i optymalnego wykorzystania zasobów - 82% badanych stwierdza, że wzrosła wydajność pracy, a 76% uważa, że poprawił się proces raportowania.

Wejście na wyższy poziom nigdy nie było łatwiejsze

W zależności od potrzeb i wymagań zakładu, klienci mogą wybierać spośród trzech ofert, aby jak najlepiej dopasować je do specyfiki pracy zakładu. Tork Vision Sprzątanie wykorzystuje liczniki osób i wymianę informacji pomiędzy dozownikami, aby dostarczyć dane w czasie rzeczywistym potrzebne do bieżących działań.

Tork Vision Sprzątanie to:

  • Sprzęt: liczniki osób, bramki i największy na rynku wybór dystrybutorów wykorzystujących Internet Rzeczy (IoT).
  • Oprogramowanie do zarządzania obiektami, które pozwala na dostęp do zebranych w czasie rzeczywistym danych na komputerach stacjonarnych, tabletach lub smartfonach, co ułatwia raportowanie i inne czynności administracyjne.
  • Program wdrażania innowacji, który obejmuje instalację, szkolenie, wsparcie i ocenę wartości biznesowej rozwiązania.

Nadszedł czas, aby wprowadzić technologie cyfrowe do sprzątania. Dowiedz się więcej: https://www.tork.pl/vision-sprzatanie/

Przypisy