Stylowe zarządzanie

Czy istnieje uniwersalny sposób kierowania zespołami produkcyjnymi?

Z praktyki kierownika produkcji

Zarządzanie zespołami wydaje się łatwe, dopóki sami nie stajemy wobec konieczności podjęcia decyzji interpersonalnej czy jakiejkolwiek, związanej z wypełnianiem funkcji kierowniczej. Problem ten jest szczególnie dotkliwy, kiedy trzeba działać pod presją czasu, rozwiązując jednocześnie także inne, równie trudne problemy. W dynamicznym środowisku zakładów produkcyjnych nietrudno w tej sytuacji o błąd, konflikt czy spadek wydajności – dlatego młodzi, początkujący kierownicy często są zaskoczeni brakiem swojej skuteczności i niespodziewanymi reakcjami ze strony podwładnych.

Rola kierownicza

Istotą skuteczności kierownika w zarządzaniu zespołem jest zrozumienie, na czym polega funkcja kierownicza. Nie chodzi bowiem tylko o wydawanie poleceń i egzekwowanie ich właściwego wykonania. Lider koordynuje prace podległego mu zespołu i integruje jego wysiłki wokół wspólnych celów kompatybilnych z celami organizacyjnymi (np. wysokości, jakości i szybkości produkcji, realizacji planów produkcyjnych i rozwojowych) w czterech zasadniczych obszarach swojego działania:

REKLAMA

​​

  • planowania,
  • organizowania,
  • przewodzenia, 
  • kontrolowania. 

Kierownicy z góry obmyślają swoje cele i działania, które są zazwyczaj oparte na jakiejś metodzie, planie oraz logice, a nie na przeczuciu. Są one podporządkowane celom organizacyjnym, o których kierownik dowiaduje się od swoich przełożonych. Pod kątem realizacji tych celów koordynuje zasoby organizacji, które pozostają w jego dyspozycji. Im bardziej będzie zintegrowana i skoordynowana praca zespołu i całej organizacji, tym większa będzie jej rentowność. Co więcej, to organizacja nadaje kierunek temu, w jaki sposób kierownik zarządza swoimi podwładnymi. Zasady te współtworzą kulturę organizacyjną i nadają charakterystyczne cechy środowisku pracy. Jednak to kierownicy mają bezpośredni wpływ na wytworzenie odpowiedniej atmosfery i tym samym ułatwiają podwładnym pełne wykorzystanie ich możliwości i talentów. Jeśli praca w nadzorowanym obszarze podąża w złym kierunku, kierownicy starają się wykryć przyczyny i poprawić sytuację – i tu przejawia się aspekt kontroli kierowniczej.

Tabela 1. Czynniki wynikające z zastosowanej technologii mającej wpływ na zachowania członków zespołu

Ryzyko wypadku podczas obsługi maszyn i użytkowania urządzeń na linii produkcyjnej 
Uciążliwe zapachy, hałas i temperatura panujące w hali produkcyjnej
Geograficzne rozproszenie produkcji powiązanej ze sobą technologicznie
Konieczność dostosowania się do rytmu i tempa działania obsługiwanej maszyny
Systematyczne podnoszenie wiedzy o procesach technologicznych
Kompleksowy charakter obsługi procesu tec...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy