Stawiamy na zmianę! Jak skutecznie zmniejszyć rotację? Case study firmy OKNOPLAST

Z praktyki kierownika produkcji

JAk zareagować, w sytuacji, gdy firma traci pozycję lokalnego monopolisty w obszarze zatrudnienia, a wskaźnik rotacji niepokojąco rośnie? W PRZYPADKU FIRMY OKNOPLAST zaczęło się od przełamywania stereotypowego myślenia i nawykowych działań. Dział HR podjął bezpośrednią współpracę z menedżerami na każdym szczeblu zarządzania w procesie operacyjnym, a później przygotował i wdrożył program naprawczy.

Oknoplast to firma z polskim kapitałem o międzynarodowym zasięgu. Od 1994 r. tworzymy przestrzeń dla blisko dwóch tysięcy pracowników, budując bezpieczne i angażujące środowisko pracy. To napawa nas dumą i daje satysfakcję. Mimo to jesteśmy pełni pokory, bo wiemy, że „za dzisiejszym sukcesem niejednokrotnie stała wczorajsza porażka”.

REKLAMA

​​

Niewiele organizacji podchodzi do błędów i porażek jak do elementów, które mogą wzmocnić i wzbogacić przyszłe działania. Zamiast koncentrować wokół nich aktywności, mają skłonność do zamiatania ich pod dywan. Dość często wzbraniamy się nawet przed użyciem słowa „porażka”, zastępując je eufemizmami w stylu: doświadczenia, wyzwania, zawirowania czy trudności. W kulturze gloryfikacji sukcesu uciekamy przed tym, co mogłoby zachwiać naszym poczuciem zadowolenia z siebie. Trudno jest wziąć odpowiedzialność za porażkę, a tym trudniej, gdy mamy mgliste pojęcie, co leży u jej źródła.

My też to znamy. Zaklęte koło sukcesu wciągnęło nas w swoją grę. Nie widzieliśmy potrzeby zmian, bo przecież wszystko było dobrze, bo przecież tak zawsze pracowaliśmy, bo przecież… Aż pojawia się problem, którego nie da się zignorować. Jesteśmy zmuszeni skonfrontować się z wysokim poziomem niezadowolenia pracowników i powiedzieć sobie, że wskaźnik odejść pracowników fizycznych vs. możliwości pozyskania i wyszkolenia nowych pracowników negatywnie wpływa na utrzymanie płynności w procesach operacyjnych.

Czynniki zewnętrzne i ich wpływ na środowisko pracodawców

  • Pierwszy czynnik, który dotknął wszystkich przedsiębiorców, to niż demograficzny. W roku 2016 zaczęto mówić o kryzysie, a obecne statystyki wyraźnie wskazują, że jest to już tendencja. W ostatnich dziesięciu latach liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 1,8 mln, a liczba osób młodszych – skurczyła się aż o 2,1 mln. Jest to niepokojący trend, tym bardziej że nasila się – rozpoczęta w 2004 r. – fala emigracji zarobkowej Polaków.
  • Drugim negatywnym czynnikiem była decyzja o stopniowym wygaszaniu i likwidacji zasadniczych szkół zawodowych. Mimo późniejszej próby rehabilitacji tego poziomu kształcenia efekty tamtych decyzji są nadal odczuwalne przez większość firm produkcyjnych.
  • Trzecim czynnikiem – bezpośrednio zmieniającym układ sił w Ochmanowie (HQ Grupy Oknoplast wraz z 2 zakładami produkcyjnymi Oknoplast oraz Aluhaus) było utworzenie w 2006 r. Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (warto zaznaczyć, że obecnie na terenach przemysłowych strefy działa około 70 firm, w których ma zatrudnienie prawie 7 tys. osób). Strefa z roku na rok stawała się coraz większym konkurentem dla naszej firmy, ze względu na obecność wpływowych i rozpoznawalnych koncernów o zagranicznym kapitale.


Oknoplast stracił pozycję lokalnego monopolisty w obszarze zatrudnienia. Został również sk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy