Sposoby organizowania ruchomego czasu pracy

Okiem inspektora

Wprowadzenie „ruchomego czasu pracy” jest ułatwieniem dla pracodawcy w zakresie planowania i organizowania pracy pracowników. Należy przy tym pamiętać, że ruchomy czas pracy nie jest systemem czasu pracy, a jedynie sposobem organizacji pracy.
 

Nowelizacja Kodeksu pracy z sierpnia 2013 r. wprowadziła tzw. ruchomy czas pracy. Wprowadzone rozwiązania pozwalają na dwojakie organizowanie pracy poprzez wprowadzenie (art. 1401 k.p.):

REKLAMA

​​

  1. różnych godzin rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy – pracodawca wyznacza pracownikowi sztywne godziny rozpoczynania i kończenia pracy (§ 1 ww. artykułu);
  2. określenie przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (§ 2 ww. artykułu).

 

Schemat 1. Rodzaje ruchomego czasu pracy

  1. Obie formy ruchomego czasu pracy wykluczają się wzajemnie.
  2. Wykonywanie pracy w ruchomym czasie pracy nie może naruszać odpoczynków dobowych i tygodniowych.
  3. W tych rozkładach czasu pracy ponowne podjęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 

Przykład 1.

Pracodawca skorzystał z możliwości wprowadzenia ruchomego czasu pracy i sporządzając rozkłady czasu pracy pracowników, wyznacza różne godziny rozpoczynania pracy. Pracownicy nie mogą samodzielnie zmieniać godzin rozpoczynania pracy (tab. 1).

 

Tab. 1. Przykład 1
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9.30–17.30 8.30–16.30 8.00–16.00 10.00–18.00 8.00–16.00 W5 Wn
8 godzin 8 godzin 8 godzin 8 godzin 8 godzin    

 

Przykład 2.

W porozumieniu ze związkami zawodowymi ustalono, że w zakładzie pracy będzie stosowany ruchomy czas pracy przewidujący, że pracownicy są zobowiązani rozpoczynać pracę w przedziale od 7.30 do 9.30 i nast...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy