Niebezpieczna fluktuacja

Z praktyki kierownika produkcji

Odejścia pracowników z firmy są czymś normalnym, jednak jeśli w ostatnim okresie zaobserwowaliście wzmożony odpływ pracowników, dobrze jest bliżej się temu przyjrzeć. Jeśli fluktuacja kadr przekroczy 25%, może zagrażać stabilności i rentowności przedsiębiorstwa, może też świadczyć o tym, że w firmie dzieje się coś złego.
 

Fluktuacją czy też rotacją kadr określa się procesy odejść i przyjęć do pracy personelu w danym przedsiębiorstwie lub instytucji. Dochodzi do niej wtedy, kiedy pracownicy odchodzą z pracy, na ich miejsce zatrudniani są nowi, a te procesy zwolnień i przyjęć odbywają się z większą, niż się oczekuje, częstotliwością. Zbyt duża fluktuacja wynika z wielu różnych czynników i może generować znaczne koszty dla pracodawcy.

REKLAMA

​​

Fluktuację możemy rozważać z perspektywy dowolnie wybranego okresu w cyklach, na przykład miesięcznych, kwartalnych czy rocznych, w porównaniu np. do analogicznych okresów minionych. Zatem zwiększenie fluktuacji, w bieżącym miesiącu, łatwo dostrzec w porównaniu z ubiegłym miesiącem, kwartałem czy sezonem letnim. Skąd wiemy, że fluktuacja rośnie? Widać to, gdy w danym miesiącu pracownicy częściej rezygnowali z pracy niż w miesiącu ubiegłym i z tego powodu pracodawca był zmuszony przyjąć więcej nowych pracowników niż ostatnio. To spowodowało wzrost wydatków na dodatkowe szkolenia, ponadwymiarowe zaangażowanie bardziej doświadczonych pracowników oraz zintensyfikowało konieczne czynności administracyjno-kadrowe.

Dlaczego pracownicy odchodzą?

U podstaw decyzji pracownika o odejściu z zakładu lub pracodawcy o zwolnieniu go mogą leżeć takie czynniki, jak na przykład różne aspekty pracy, sytuacja osobista, stan rynku pracy, organizacja procesów w zakładzie, wpływ rodziny lub niedopasowanie pracowników do przypisanych im stanowisk. 

W przypadku dobrowolnych odejść pracowników może to wiązać się też z niewystarczająco dobrymi, w ich ocen...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy