Rekrutacja inżynierów w firmach produkcyjnych

Temat numeru

Rekrutowanie kadry inżynierskiej nigdy nie było łatwym zadaniem, jednak obecnie stało się trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na przedsiębiorstwa produkcyjne w całym kraju.

Deficyt wykwalifikowanych kandydatów do pracy osiąga niespotykaną dotąd skalę. Według badania Grant Thornton już 60 proc. średnich i dużych firm w Polsce deklaruje, że ma „duży” bądź „bardzo duży” problem z pozyskiwaniem pracowników. Rynek pracy przesycony jest ofertami. Wiele rekrutacji w ogóle nie jest zamykanych. Wakatów przybywa, a zapotrzebowanie na specjalistów ciągle rośnie.

REKLAMA

​​

Deficyt inżynierów w firmach produkcyjnych

Trudna sytuacja na rynku pracy jest spowodowana wieloma czynnikami. Sektor produkcyjny jest w fazie intensywnego rozwoju. Powstają nowe zakłady produkcyjne i montażowe, a w nich nowe miejsca pracy. Niekiedy w sąsiadujących miejscowościach swoje oddziały otwiera w podobnym czasie kilka firm. Liczba nowych miejsc pracy znacząco przewyższa możliwości lokalnego rynku. Rekrutacja kadry inżynierskiej do takich zakładów jest tym większym wyzwaniem.
Duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów nie ma odzwierciedlenia w liczbie absolwentów kierunków technicznych. Nadal zbyt mało osób podejmuje studia inżynierskie, uważane za trudne. Studenci często przerywają edukację na długo przed uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie. 
Dużo do życzenia pozostawia również współpraca ośrodków naukowych z biznesem, chociaż należy podkreślić, że w ostatnich kilku latach zaszło tutaj wiele korzystnych zmian. Do niedawna absolwenci mieli niewiele okazji, aby zdobyć umiejętności kluczowe dla przedsiębiorstw. Nie spełniali tym samym oczekiwań pracodawców, przez których praktyczne doświadczenie jest wyżej cenione niż obszerna teoria. Od niedawna ośrodki akademickie funkcjonują coraz bliżej dużych przedsiębiorstw. Wspólne projekty, takie jak staże i praktyki studenckie, dają nadzieję na zmianę sytuacji w kolejnych latach. 
Poprawy sytuacji na rynku pracy nie zwiastują natomiast dane demograficzne. Postępujące starzenie się społeczeństwa sprawia, że wykwalifikowani pracownicy odchodzą z rynku pracy i nie ma kim ich zastępować. Obniżenie wieku emerytalnego będzie nasilać to zjawisko w kolejnych latach. 
Innym utrudnieniem jest ograniczona możliwość pozyskiwania pracowników z zagranicy. Kraje zachodnie, w szczególności Niemcy, same chętnie posiłkują się polskimi kandydatami, prowadząc rekrutację nad Wisłą. Z kolei za wschodnią granicą udaje się znajdować pracowników fi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy