Przemysł 4.0 – zbieranie i analiza danych z parku maszynowego

Z praktyki kierownika produkcji

Dane dotyczące pracy maszyn są istotnym czynnikiem zwiększania efektywności ich pracy, a do tego wspomagają działania zmierzające do zapobiegania ich awarii. Przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy człowieka i polepszenia jakości wyrobów. Dlatego tak istotne jest gromadzenie oraz analizowanie tych danych. Niegdyś wykonywane było ono ręcznie, za pomocą specjalnych formularzy. I choć w niektórych miejscach dzieje się tak nadal, coraz częściej w sukurs przychodzą czujniki pozwalające na automatyczne zbieranie i analizowanie danych. Taki właśnie kierunek wyznacza Przemysł 4.0.

Zbieranie danych dotyczących pracy maszyn, ich stanu oraz jakości produkcji bez wątpienia przyczynia się do sprawnego funkcjonowania firm. Takie działania pozwalają sprostać wciąż rosnącym oczekiwaniom klientów, dotyczącym terminowości produkcji oraz powtarzalnej jakości wyrobów. Innym, ale nie mniej istotnym czynnikiem generującym potrzebę pozyskiwania tego typu danych  jest wewnętrzna presja każdego zakładu dotycząca obniżania kosztów produkcji. Jest to szczególnie istotne w związku z rosnącymi kosztami energii i pracy, co związane jest zarówno z inflacją, jak i z wciąż istniejącą pandemią. Faktycznie jednak u źródła implementacji działań zmierzających do automatycznego pozyskiwania, gromadzenia i analizy danych pochodzących z maszyn stoi idea Przemysłu 4.0, nazywanego też Czwartą Rewolucją Przemysłową. To z jej założeń mają powstać tzw. inteligentne fabryki (Smart Factory). Wykorzystanie w nich Internetu Rzeczy (IIoT) pozwoli na stworzenie niezawodnych i zintegrowanych systemów czujników i maszyn, które zwiększą wydajność produkcji, efektywność maszyn, a także umożliwią bardzo szybką reakcję na ewentualne błędy czy awarie. 
Przemysł 4.0 napędzany jest między innymi właśnie przez ciągły wzrost danych, konieczność ich analizy, a także potrzebę wykorzystywania łączności mobilnej do przesyłania tych informacji. Bez wątpienia przemysł ten nie mógłby się rozwijać bez coraz powszechniejszej automatyzacji procesów produkcyjnych.

REKLAMA

​​

Ręczne zbieranie danych 

Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że ręczne zbieranie danych jest nieefektywne i zabiera czas,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy