Nie lękaj się. Zaburzenia na tle nerwicowym

Konflikty na hali

Zaburzenia na tle nerwicowym należą do najczęściej występujących zaburzeń natury psychicznej. Zapadalność na nerwice w amerykańskiej populacji szacować można na 28,8% w ciągu życia oraz 18,1% podczas ostatniego roku [1]. 
W Polsce wskaźnik zachorowalności utrzymuje się na poziomie 20–30% [2].

Zasadniczo zaburzenia lękowe i nerwice nikogo nie dyskwalifikują jako pracownika, są jednakże zawody, które wymagają pełnej dyspozycyjności psychofizycznej. Termin „nerwica” wprowadził już w XVIII w. szkocki lekarz William Cullen, opisując w ten sposób objawy chorobowe, których podłoża nie można było wytłumaczyć obecnością dysfunkcji lub zaburzeniem funkcjonowania układów ciała. Obecnie za genezę zaburzeń nerwicowych uważa się przede wszystkim czynniki psychologiczne, ale również czynniki biologiczne, środowiskowe, społeczne i kulturowe mogą być przyczyną pojawienia się objawów lękowych. Zgodnie z modelem biopsychospołecznym – to całościowe i systemowe podejście do choroby, które kładzie nacisk na wzajemną relację między umysłem i ciałem oraz zakłada, że chorobę powinno rozpatrywać się na wszystkich poziomach – złożoność tych czynników rozpatruje się indywidualnie w przypadku danego pacjenta oraz konkretnego zaburzenia. 

Przyczyn pojawienia się nerwicy może być wiele. Obejmują one szerokie spektrum życia człowieka, tym samym napędzając się zwrotnie i powodując dalszy rozwój problemów. Mogą to być np.: konflikty emocjonalne związane z rozdźwiękiem pomiędzy tym, co muszę, a tym, co naprawdę chcę zrobić, problemy zawodowe, rodzinne, poczucie straty, zmiany życiowe, brak opieki rodzicielskiej w okresie wczesnego dzieciństwa, przeżyte traumy, bycie perfekcjonistą i inne stresy życia codziennego. Z tego powodu chory sam nie jest w stanie odnaleźć prawdziwej przyczyny pojawienia się zaburzeń lękowych.

REKLAMA

​​


Objawy zaburzeń nerwicowych


Objawy zaburzeń nerwicowych można podzielić na: typowo somatyczne, objawy zaburzenia stanu emocjonalnego i nerwicowe zaburzenia poznawcze. Niezależnie od tego, jaki rodzaj objawów występuje u konkretnej osoby, mogą one przyczyniać się do spadku jakości i satysfakcji z życia, a w konsekwencji nawet do spadku efektywności pracy, pogorszenia relacji międzyludzkich, depresji czy samobójstwa.

U osób cierpiących na nerwicę można obserwować równocześnie kilka objawów chorobowych (symptomów), choć nie jest to regułą. Takie osoby często doświadczają też napadów paniki, przejawiających się objawami somatycznymi, którym towarzyszy silna obawa, że mogą być one spowodowane np. udarem, paraliżem czy zawałem serca. Jest to sytuacja groźna, jeżeli nie jest kontrolowana i jeżeli napad paniki pojawia się podczas wykonywania obowiązków zawodow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy