Najcenniejsze kompetencje szefa produkcji – kompetencje miękkie czy kompetencje techniczne?

Temat numeru

Praca szefa produkcji to wciąż nowe wyzwania. By im sprostać, potrzebny jest szereg kompetencji. Wybierając osobę, która ma zarządzać działem produkcji, czy też awansując jednego z pracowników na stanowisko związane z zarządzaniem produkcjĄ, zwraca się uwagę na wiele przydatnych umiejętności.

Potencjalny lider produkcji powinien świetnie znać się na technologii, inżynierii, realizowanych w zakładzie procesach. Jednocześnie powinien mieć zdolności przywódcze, być dobrym nauczycielem. Koniecznie powinien być odporny na stres i opanowany. Świetny szef produkcji wspaniale się komunikuje i tworzy w dziale dobrą atmosferę. Tylko czy aby jedna osoba może być w tym wszystkim dobra? Czy to w ogóle możliwe, by szef produkcji był świetny technicznie, znał każdy aspekt produkowanych w firmie elementów, a jednocześnie był wspaniałym liderem o wysokiej inteligencji emocjonalnej i świetnym kontakcie z podwładnymi? A jeśli to nie możliwe – to jakie cechy są szczególnie ważne w tej pracy? Kto będzie lepszy jako kierownik produkcji – doświadczony pracownik, doskonale znający zakład i jego produkty, czy świetny lider?

REKLAMA

​​

Czym są kompetencje?

Jeśli chcemy się zastanawiać nad tym, jakie kompetencje będą najistotniejsze dla osoby zarządzającej obszarem produkcyjnym, musimy znać ich definicję. Mówiąc najprościej, kompetencje to wiedza, umiejętności i postawy danej osoby, które przekładają się na jej zachowania i mają istotny wpływ na to, w jaki sposób pracuje, a nawet zachowuje się w codziennym życiu.

Przykład:

  • Kompetencja: obsługa edytora tekstu.
  • Wiedza: Pracownik wie, do czego służy edytor tekstowy, wie, w jaki sposób może go wykorzystać, co może dzięki niemu zrobić. Zna jego możliwości.
  • Umiejętności: Pracownik wie, w jaki sposób korzystać z edytora tekstowego. Potrafi się nim posługiwać w praktyce.
  • Postawy: Pracownik uważa, że warto korzystać z edytora tekstu i uczyć się jego obsługi. Ma motywację do tego, by z niego korzystać.

Praca na odmiennych stanowiskach wymaga oczywiście szlifowania różnych kompetencji. Niektórzy jednak uważają, że istnieją kompetencje uniwersalne, przydatne zawsze i każdemu. Do takich kompetencji zaliczają na przykład umiejętność współpracy, zdolności komunikacyjne czy umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

Kompetencje techniczne a kompetencje miękkie

Dyskusja na temat tego, czy ważniejsze są kompetencje techniczne, czy też miękkie, trwa nie tylko w obszarze produkcyjnym. Ba… wydawałoby się, że trwa nie tylko na poziomie poszukiwania i rozwijania osób na stanowiska kierownicze. Przypomnij sobie poszukiwania pracowników produkcji. Co jest ważne u potencjalnych kandydatów? Oczywiście zdania na ten temat będą różne. Niektórzy będą zwracali uwagę szczególnie na umiejętności techniczne, umiejętność czytania rysunków technicznych, instrukcji, znajomość maszyn. Inni będą szukali osób z rozwiniętymi zdolnościami manualnymi. Jeszcze zaś inni zwrócą szczególną uwagę na motywację do pracy, chęć do uczenia się nowych rzec...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy