Monitoring w zakładzie pracy a RODO

Okiem inspektora

Do 25 maja 2018 r. w polskich przepisach nie było regulacji dotyczących stosowania monitoringu. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) artykułem 111 wprowadziła zmiany do Kodeksu pracy.

Pracodawca dysponuje szeregiem narzędzi umożliwiających mu sprawowanie kontroli nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników. Najczęściej pracodawcy stosują:

REKLAMA

​​

  • monitoring wizyjny,
  • monitoring aktywności komputerowej,
  • monitoring poczty elektronicznej, telefonów służbowych,
  • GPS – geolokalizację.

WAŻNE

Stosowanie przez pracodawców monitoringu podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

W polskich przepisach nie było regulacji dotyczących stosowania monitoringu. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) artykułem 111 wprowadziła zmiany do Kodeksu pracy. Dodano dwa nowe artykuły: 22(2) i 22(3) odnoszące się do monitoringu stosowanego przez pracodawców, placówki oświatowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
Nowe przepisy weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r. wraz z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)1. Dają one pracodawcy możliwość legalnego stosowania monitoringu w zakładzie pracy, musi on tylko pamiętać o przestrzeganiu określonych zasad. 

Prawidłowe wprowadzenie monitoringu w zakładzie pracy

Przede wszystkim pracodawca musi określić, jaki rodzaj monitoringu chce wykorzystać. Jednocześnie musi odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego chce wprowadzić ten rodzaj monitorowania.
Monitoring można stosować, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (są to tzw. cele monitoringu).

WAŻNE

Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić celu stosowania monitoringu, jego zastosowanie jest niedozwolone.

Następnie pracodawca musi ustalić zakres używania monitoringu. Monitoring stosujemy w „niezbędnym” zakresie, adekwatnym do celów, jakie chcemy osiągnąć. 
Po określeniu celów, zakresu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy