Monitoring w sieci

Konflikty na hali

Czy kierownik ma prawo monitorować aktywność swoich pracowników w sieci? Czy może sprawdzać, czym pracownicy zajmują się w godzinach pracy? Jak wygląda kwestia obserwowania informacji prywatnie zamieszczanych przez pracowników w sieci? Czy można określić, gdzie kończą się ciekawość i dobra wola kierownika, a zaczynają wścibstwo i szpiegostwo?
 

Kontrola pracowników jest zjawiskiem normalnym i wskazanym. Nie budzi kontrowersji fakt, że kierownik sprawdza jakość wykonanej przez swój zespół pracy. W dobie komputeryzacji, gdy coraz większa liczba pracowników, również w dziale produkcji, korzysta z komputerów, a do niektórych swoich zadań potrzebuje wykorzystania Internetu, nie dziwi również monitoring działalności pracowników w sieci w godzinach ich pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy kierownik ma prawo kontrolować swoich podwładnych. Każdy pracownik, który podejmuje się pracy w oparciu o umowę o pracę, zobowiązuje się do wykonywania jej na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym (art. 22 § 1 k.p.). Co prawda kontrola pracownika musi mieć uzasadnienie, jednak w rzeczywistości jest on w stanie wytłumaczyć niemal każdą konieczność kontroli pracownika w godzinach wykonywania przez niego pracy. Aby kontrolować pracowników, którzy w swojej pracy często korzystają z Internetu, pracodawcy mogą zdecydować się na systemy monitorujące pracę. 

REKLAMA

​​

Nie ma jednak zgodności co do niektórych sytuacji, np. czy pracownik podczas przerwy ma prawo skorzystać z poczty prywatnej, zrobić zakupy w sklepie internetowym albo wejść na swój profil społecznościowy? Aby uniknąć nieporozumień, takie kwestie warto regulować regulaminami wewnętrznymi, podobnie jak często reguluje się na przykład możliwość wglądu kierownictwa w korespondencję służbową czy możliwość podglądu wpisów dokonanych na komunikatorach firmowych, które są związane z wykonywaną pracą. Jeśli pracodawca zdecyduje się monitorować programy pocztowe pracownika, powinien pamiętać, że ma prawo kontrolować wyłącznie pocztę służbową. Jeśli zechce skontrolować pocztę prywatną pracownika, łamie art. 23 k.c., który wymienia tajemnicę korespondencji jako jedno z nienaruszalnych dóbr osobistych każdego człowieka. Aby nie naruszać prawa, należy uczulić pracowników, by nie korzystali z poczty służbowej w celach prywatnych, gdyż tym samym dają dostęp pracodawcy do swojej prywatnej korespondencji.

Monitoring działalności pracowników poza miejscem pracy

Sytuacja się komplikuje, gdy kierownik rozważ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy